Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Postępowanie w trudnych sytuacjach

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z procedurami szkolnymi dotyczącymi trudnych i niecodziennych sytuacji, jakie mogą wystąpić w szkole. Dowiedz się jak postąpić np. gdy znajdziesz narkotyki w szkole, do szkoły przyjdzie pijany uczeń, dostaniesz telefon z informacją o podłożeniu bomby w szkole, czy zgłaszane zostają kradzieże i bójki uczniów. Dowiedz się również, w jakim terminie sporządzić protokół powypadkowy. Wszystkie porady na temat trudnych sytuacji w szkole w jednym miejscu.

W jakim wieku dziecko może pozostać w domu bez opieki osoby pełnoletniej

Pytanie: Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci (uczniów) w domu w czasie nauki zdalnej i w czasie przerwy pomiędzy lekcjami on-line w przypadku kiedy w domu ucznia nie ma pełnoletniego opiekuna?

Samodzielny powrót dziecka 8-letniego z autobusu szkolnego do domu

Pytanie: Czy rodzic może wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka 8-letniego do domu od autobusu szkolnego? Czy konieczny jest odbiór osobisty przez rodzica?

Nieletnia uczennica w ciąży – kogo powiadamia dyrektor szkoły

Pytanie: Z informacji od rodzica wiemy, że uczennica lat 14 jest w ciąży. Czy obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zaistniałej sytuacji? Czy dyrektor ma prawo żądać od rodziców ciężarnej uczennicy zaświadczenia od lekarza ginekologa?

Ograniczone prawa rodzicielskie – jakich informacji o dziecku można udzielać

Pytanie: Rodzice dziecka klasy VI są po rozwodzie. Wykonanie władzy rodzicielskiej powierzono matce, a ojcu ograniczono do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka (tj. wyjazdów zagranicznych powyżej jednego miesiąca i kierunku kształcenia). Z treści postanowienia rozumiemy, że tylko w tych wymienionych sprawach ojciec ma współdecydować z matką. Czy szkoła powinna w tym wypadku udzielać ojcu informacji o sytuacji szkolnej ucznia, jego ocenach itp.?

(I)	Wypadek ucznia podczas zajęć zdalnych – kto za niego odpowiada

Wypadek ucznia podczas zajęć zdalnych – kto za niego odpowiada

W razie wypadku ucznia konieczne jest przeprowadzenie stosownego postępowania i ustalenie okoliczności zdarzenia. W wielu przypadkach odpowiedzialność za to zdarzenie ponosić będzie szkoła. A gdy wypadek zdarzy się w czasie prowadzenia kształcenia zdalnego? Może to wydawać się absurdalne, ale nie jest wykluczone np. podczas ćwiczeń wykonywanych w ramach wychowania fizycznego.

Zajęcia stacjonarne w szkole podstawowej w czasie pandemii – w jakim przypadku

Pytanie: Czy w przypadku, gdy rodzice całego oddziału złożą oświadczenia o braku możliwości w miejscu zamieszkania realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektormoże zorganizować zajęcia stacjonarne?

Koronawirus u rodzica dziecka – jak postąpić

Pytanie: Czy jeśli okazałoby się, że rodzic dziecka ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, to czy dyrektor powinien zgłosić fakt, że dzieci były w szkole dzień przed odebraniem przez rodzica wyniku?

Badanie psychiatryczne dziecka na polecenie sądu

Pytanie: Sąd rodzinny zadecydował, że dziecko ma być przebadane psychiatrycznie. Rodzic nie realizuje postanowienia sądu. Czy szkoła może skorzystać z pomocy Policji celem doprowadzenia na badania?

Rodzic zarzuca przemoc wobec dziecka? Sprawdź jak zareagować

Rodzic zarzuca przemoc wobec dziecka? Sprawdź jak zareagować

Skarga zawierająca zarzut stosowania przemocy wobec ucznia przez nauczyciela powinna być rozpatrzona zgodnie z procedurą regulującą sposób postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia. Tryb rozpatrywania tego typu skarg zgłaszanych przez rodziców powinien być określony w statucie szkoły. Sprawdź, jakie rozwiązania przyjąć na wypadek tego typu skarg.

korona

Gdzie wyznaczyć miejsce izolacji w szkole

Zgodnie z wytycznymi GIS opracowanymi wraz z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia obowiązkiem dyrektora szkoły i przedszkola jest wyznaczenie miejsca celem ewentualnej izolacji dziecka z objawami mogącymi wskazywać na COVID-19. Powstaje pytanie, jakie miejsce będzie właściwe na taką izolację.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel