Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Postępowanie w trudnych sytuacjach

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z procedurami szkolnymi dotyczącymi trudnych i niecodziennych sytuacji, jakie mogą wystąpić w szkole. Dowiedz się jak postąpić np. gdy znajdziesz narkotyki w szkole, do szkoły przyjdzie pijany uczeń, dostaniesz telefon z informacją o podłożeniu bomby w szkole, czy zgłaszane zostają kradzieże i bójki uczniów. Dowiedz się również, w jakim terminie sporządzić protokół powypadkowy. Wszystkie porady na temat trudnych sytuacji w szkole w jednym miejscu.

(I)	Wypadek ucznia podczas zajęć zdalnych – kto za niego odpowiada

Wypadek ucznia podczas zajęć zdalnych – kto za niego odpowiada

W razie wypadku ucznia konieczne jest przeprowadzenie stosownego postępowania i ustalenie okoliczności zdarzenia. W wielu przypadkach odpowiedzialność za to zdarzenie ponosić będzie szkoła. A gdy wypadek zdarzy się w czasie prowadzenia kształcenia zdalnego? Może to wydawać się absurdalne, ale nie jest wykluczone np. podczas ćwiczeń wykonywanych w ramach wychowania fizycznego.

Zajęcia stacjonarne w szkole podstawowej w czasie pandemii – w jakim przypadku

Pytanie: Czy w przypadku, gdy rodzice całego oddziału złożą oświadczenia o braku możliwości w miejscu zamieszkania realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektormoże zorganizować zajęcia stacjonarne?

Koronawirus u rodzica dziecka – jak postąpić

Pytanie: Czy jeśli okazałoby się, że rodzic dziecka ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, to czy dyrektor powinien zgłosić fakt, że dzieci były w szkole dzień przed odebraniem przez rodzica wyniku?

Badanie psychiatryczne dziecka na polecenie sądu

Pytanie: Sąd rodzinny zadecydował, że dziecko ma być przebadane psychiatrycznie. Rodzic nie realizuje postanowienia sądu. Czy szkoła może skorzystać z pomocy Policji celem doprowadzenia na badania?

Rodzic zarzuca przemoc wobec dziecka? Sprawdź jak zareagować

Rodzic zarzuca przemoc wobec dziecka? Sprawdź jak zareagować

Skarga zawierająca zarzut stosowania przemocy wobec ucznia przez nauczyciela powinna być rozpatrzona zgodnie z procedurą regulującą sposób postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia. Tryb rozpatrywania tego typu skarg zgłaszanych przez rodziców powinien być określony w statucie szkoły. Sprawdź, jakie rozwiązania przyjąć na wypadek tego typu skarg.

korona

Gdzie wyznaczyć miejsce izolacji w szkole

Zgodnie z wytycznymi GIS opracowanymi wraz z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia obowiązkiem dyrektora szkoły i przedszkola jest wyznaczenie miejsca celem ewentualnej izolacji dziecka z objawami mogącymi wskazywać na COVID-19. Powstaje pytanie, jakie miejsce będzie właściwe na taką izolację.

Samodzielny powrót do domu chorego pełnoletniego ucznia

Pytanie: Czy w przypadku złego samopoczucia lub gorączki pełnoletniego ucznia można pozwolić na jego samodzielny powrót do domu?

66fd5c65cac49888795967827132d3cf22d6b444-large

Jak fizycznie zabezpieczyć budynek szkolny

Wprawdzie obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla uczniów jest epidemia COVID-19. Niemniej jednak nigdy nie można wykluczyć zagrożeń ze strony przestępców. Sprawdź, jak zabezpieczyć budynek szkolny na wypadek zagrożenia ze strony przestępców i jakie procedury w tym zakresie wdrożyć.

8e8379b1b912225e5b9014b1f4d59c49b522913c-xlarge(1)

Zagrożenie koronawirusem – czy musisz zamknąć szkołę

Rosnące zagrożenie epidemią koronawirusa w Polsce postawiło dyrektorów przed dylematem – czy na tej podstawie należy zawieszać zajęcia i zamykać szkołę? Aby nie działać pochopnie i impulsywnie, poznaj stanowisko MEN i GIS, a także obowiązujące regulacje prawne.

Uczeń tworzy fałszywe konto nauczyciela na portalu społecznościowym – jak zareagować

Pytanie: Uczeń 5. klasy szkoły podstawowej bez zgody nauczyciela zrobił mu zdjęcia, a następnie na tej podstawie założył fikcyjne konto nauczyciela na portalu Facebook. Jaka odpowiedzialność mu za to grozi?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel