Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkolno - przedszkolnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 11 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego, do którego zostało włączone gimnazjum?
Odpowiedź: Nie. Taka możliwość istniałaby tylko w przypadku samodzielnej szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum.

Przepisy tymczasowe dla szkół podstawowych z klasami gimnazjum

Ustawa – Prawo oświatowe nie przewiduje możliwości przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły. Jednakże do 31 sierpnia 2019 r. w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Takie przedłużenie może nastąpić tylko w szkole podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum, funkcjonującej po włączeniu gimnazjum (art. 238 ust. 3, art. 250 ust. 3 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe).

Możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska nie ma jednak ani w przedszkolu ani też w zespole szkolno-przedszkolnym.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel