Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Powierzenie funkcji kierowniczej

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Błędna podstawa prawna w zarządzeniu o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły

Pytanie: Co zrobić w przypadku, gdy zostało wydane zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, a jedna z podstaw prawnych (ustawa o samorządzie gminnym) była już nieaktualna - wydano tekst jednolity? Czy zarządzenie jest ważne, czy należy sprostować? W jaki sposób należy dokonać zmian, by zarządzenie posiadało moc prawną?

Czy można ustanowić stanowisko pełniącego obowiązki wicedyrektora?

Pytanie: W związku z przebywaniem wicedyrektora na urlopie, pełnienie obowiązków wicedyrektora powierzono jednemu z nauczycieli przedszkola. Jakim dokumentem powinno się powierzyć p.o. wicedyrektora? Na jaki okres można to stanowisko powierzyć?

Dyrektor nie może wykonywać funkcji kierowniczej w innej placówce

Pytanie: Gmina otwiera przedszkole z dniem 1 lipca , które będzie funkcjonować przez 2 miesiące tj. od dnia 31 sierpnia. Z dniem 1 września  przedszkole to i szkoła podstawowa zostaną przekształcone w Zespół Szkolno - Przedszkolny, i zgodnie z prawem oświatowym zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu. Czy przez 2 miesiące tj. lipiec i sierpień dyrektor szkoły może pełnić funkcję p.o. dyrektora przedszkola?

Dyrektor w ciąży – organizacja zastępstwa

Pytanie: Jeżeli dyrektor szkoły w wyniku zajścia w ciążę przez rok nie będzie pełnił swojej funkcji, to kto i w jaki sposób powinien objąć stanowisko?

Dyrektor-menedżer nie może być nauczycielem

Pytanie: Organ prowadzący chce mnie zatrudnić jako dyrektora - menedżera przedszkola w wymiarze 1/2 etatu. Czy mogę również w tej samej placówce zostać zatrudniona w wymiarze 5/25 jako nauczyciel? Jestem nauczycielem kontraktowym z pełnymi kwalifikacjami.

Emeryt może być dyrektorem szkoły

Pytanie: Czy będąc na emeryturze można być dyrektorem szkoły?

Funkcję dyrektora może pełnić także rencista

Pytanie: Dyrektorem szkoły jest nauczyciel rencista. Czy dyrektor jako rencista zgodnie z prawem piastuje swą funkcję?

Katecheta na stanowisku kierowniczym

Pytanie: Czy nauczyciel religii może pełnić funkcje wicedyrektora szkoły?

Krótkotrwały wakat na stanowisku wicedyrektora

Pytanie: 1 września przejąłem stanowisko dyrektora. Na stanowisko wicedyrektora zamierzam powołać nauczyciela, który nie ma aktualnej oceny pracy. Czy w tej sytuacji mogę przygotować ocenę pracy temu nauczycielowi w ciągu pierwszego tygodnia września i dopiero po tym okresie zgodnie z procedurami powierzyć mu obowiązki wicedyrektora. Czy szkoła licząca ponad 12 oddziałów przez ten krótki czas może funkcjonować bez wicedyrektora?

Kto zatrudnia nowego dyrektora

Pytanie: Czy powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielowi, który nie jest zatrudniony w szkole, powinno być poprzedzone nawiązaniem stosunku pracy. Jeżeli tak, to kto podpisuje umowę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel