Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Powierzenie funkcji kierowniczej

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Odmowa objęcia funkcji wicedyrektora

Pytanie: Dyrektor planuje powierzyć mi funkcję wicedyrektora, jednakże ja nie chcę jej pełnić. Czy mogę odmówić objęcia stanowiska wicedyrektora? 

Aktualność oceny pracy osoby, której będzie powierzona funkcja wicedyrektora

Pytanie: Na jaki dzień – opinii rady pedagogicznej, zgody organu prowadzącego czy powierzenia stanowiska wicedyrektora musi być ważna ocena pracy? 

Wicedyrektor zatrudniony na czas określony i część etatu

Pytanie: Czy można powierzyć stanowisko wicedyrektora na okres roku nauczycielowi zatrudnionemu na 6/18 i czas określony?

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji

Pytanie: Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły, w której jestem zatrudniona. Jednocześnie znalazłam pracę w przedszkolu i chciałabym jednak w nim pracować. Jak mam rozwiązać problem wygranego konkursu? Czy powinnam wpierw zrezygnować ze stanowiska dyrektora szkoły?

Współpraca z kuratorium oświaty w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (przedszkola)

Pytanie: Na czym polega w praktyce powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny? Czy negatywna opinia kuratorium oświaty w sprawie wybranego kandydata na dyrektora szkoły uniemożliwia powierzenia stanowiska?

Powierzenie stanowiska wicedyrektora osobie niebędącej nauczycielem

Pytanie: Czy aby powierzyć stanowisko wicedyrektora osobie niebędącej nauczycielem koniecznie jest przeprowadzenie otwartego naboru (konkursu) czy wystarczy zgoda rady pedagogicznej i organu prowadzącego?

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu – czy możliwe

Pytanie: Czy organ prowadzący jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, czy też może przedłużyć kadencję na kolejne 5 lat bez konkursu obecnemu dyrektorowi, który otrzymał wyróżniającą ocenę pracy?

Oświadczenie lustracyjne p.o. dyrektora placówki

Pytanie: Czy wicedyrektor, któremu powierzono obowiązki dyrektora jest zobowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego do kuratorium?

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkolno - przedszkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego, do którego zostało włączone gimnazjum?

Liczba wicedyrektorów w zespole szkolno-przedszkolnym

Pytanie: Jeżeli w skład zespołu szkolno- przedszkolnego wchodzi 6 oddziałów przedszkola i 17 oddziałów w szkole to czy tworzy się stanowisko wicedyrektorów osobno dla przedszkola i osobno dla szkoły? Czy można zsumować liczbę oddziałów i utworzyć dwa stanowiska wicedyrektora na zespół?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel