261,81 zł dodatku wiejskiego bez względu na stopień awansu i staż pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Samorządowcy chcą likwidacji dodatku wiejskiego, zaś związki zawodowe nie zgadzają się na zamrożenie jego wysokości. Resort edukacji nie zmienia jednak swoich planów - dodatek wiejski zostawia, jednakże blokując możliwość jego wzrostu wraz ze wzrostem płacy zasadniczej.

Samorządowcy chcą likwidacji dodatku wiejskiego, zaś związki zawodowe nie zgadzają się na zamrożenie jego wysokości. Resort edukacji nie zmienia jednak swoich planów - dodatek wiejski zostawia, jednakże blokując możliwość jego wzrostu wraz ze wzrostem płacy zasadniczej.

Najwyższe dodatki wiejskie dla najlepiej zarabiających nauczycieli?  To trzeba zmienić

Obecnie wysokość dodatku wiejskiego uzależniona jest od wynagrodzenia zasadniczego - wynosi bowiem 10% płacy zasadniczej. W konsekwencji dodatek ten przysługuje w najwyższej wysokości tym nauczycielom, którzy zarabiają najwięcej. Zdaniem resortu edukacji ten paradoks trzeba zmienić. Przy czym ministerstwo nie ugięło się pod naciskiem samorządowców oraz Ministra Finansów, by zlikwidować go wraz z innymi dodatkami, które w obecnej sytuacji gospodarczej nie mają uzasadnienia (tj. dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie). 

Dodatek wiejski w stałej wysokości - 261,81 zł

Ministerstwo proponuje, by dodatek wiejski przysługiwał w wysokości niezależnej od stopnia awansu zawodowego czy stażu pracy nauczyciela, w wysokości 10% kwoty bazowej dla nauczycieli obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 r., tj. 261,81 zł.

Uzasadnione wydają się jednak postulaty ZNP, by dodatek te rósł wraz ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli. W przeciwnym razie jego wzrost będzie możliwy wyłącznie poprzez kolejną zmianę Karty Nauczyciela. W założeniach do nowej Karty nie rozważono także czy dodatek ten będzie przysługiwał w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu nauczyciela. 
Dodatek wiejski, tylko gdy nauczyciel świadczy pracę na terenie wiejskim

W obecnym stanie prawnym, aby otrzymać dodatek wiejski nauczyciel musi spełnić dwa warunki tj. musi:

  • posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
  • być zatrudniony na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców
    (art. 54 ust. 5 KN).
Nie ma zatem znaczenia, czy szkoła, w której nauczycie świadczy pracę jest położona na terenie uzasadniającym przyznanie dodatku wiejskiego - decyduje miejsce zatrudnienia.
Po zmianach, dodatek wiejski będzie przysługiwał tylko tym nauczycielom, których miejscem świadczenia pracy jest wieś lub miasto do 5.000 mieszkańców.
Nowe zasady wypłacania dodatku nie wpłyną na finanse państwa

W uzasadnieniu założeń do ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela, MEN podkreślą, że zmiana przepisów została tak zaplanowana, aby nie powodować skutków finansowych dla budżetu państwa. Z danych SIO wynika, że pula środków na dodatek wiejski w 2013 r. w szkołach prowadzonych przez JST i organy administracji rządowej szacowana jest na kwotę 634 mln zł, zaś liczba etatów nauczycieli otrzymujących ten dodatek wynosi 182 tyś.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel