3 nowości dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego

Data publikacji: 10 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
3 nowości dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego

Po zakończeniu rekrutacji wójt będzie miał 7 dni na wskazanie innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci – to jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni.

Nowość 1. Konkretny termin na wskazanie innej placówki

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dookreślono, w jakim terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta ma dokonać wskazania placówki, gdzie dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego, gdy nie dostanie się do placówki, do której składał podanie podczas procesu rekrutacyjnego. Obecnie proponuje się, by wójt (burmistrz, prezydent miasta) był obowiązany do takiego wskazania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

Określenie terminu ma pozwolić na racjonalne wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie, a jednocześnie uchronić gminę przed sytuacją, w której do placówek wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci z innych gmin, w sytuacji, gdy nie zostały zaspokojone potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie macierzystej. Dotychczas obowiązujący przepis nie wskazywał, w jakim terminie należy wskazać placówkę.

Nowość 2. Określony czas korzystania przez gminę z placówek wychowania przedszkolnego

W art. 22 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych proponuje się, by regulamin otwartego konkursu ofert określał w szczególności: czas korzystania przez gminę z placówek wychowania przedszkolnego. Podkreśla się, że czas ten powinien umożliwiać uczniowi uczęszczanie do danej placówki do czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego oraz miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu korzystania przez gminę z wyłonionych w otwartym konkursie placówek.

Proponowana zmiana zakłada, że skorzystanie przez gminę z miejsc oferowanych przez niepubliczne przedszkola w celu zrealizowania zadania nałożonego przepisem art. 31 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, nie będzie się odbywało ze szkodą dla rodziców i ich dzieci. Rodzice dzieci korzystających z niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze otwartego konkursu skarżyli się, że nie są informowani przez organy gminy, jak długo ich dzieci będą mogły korzystać z nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach. Ponadto, często okazywało się, że z usług niepublicznego przedszkola gmina korzystała tylko przez jeden rok, co skutkowało koniecznością zmiany środowiska, w jakim funkcjonowało dziecko.

Nowość 3. Ujednolicony sposób naliczania opłat

W art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – proponuje się, by sposób naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego, rozszerzyć także na publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez JST. Proponowane rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zachowującego dotychczasowe rozwiązania stosowane w gminach, do czasu podjęcia nowych uchwał w tym zakresie.

Projekt trafi pod obrady parlamentu we wrześniu 2018 r.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel