5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania – poznaj projekt nowelizacji rozporządzenia MEN

Data publikacji: 24 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania – poznaj projekt nowelizacji rozporządzenia MEN

Nie ustają prace legislacyjne. Kolejny projekt zakłada zmiany w zakresie dokumentacji nauczania. Sprawdzamy, jakie nowości w tym zakresie planuje ustawodawca.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2014 r. obejmują:

  • uwzględniono standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), co najmniej na poziomie AA, (standard dotyczy tylko części publicznej tj. dostępnej dla uczniów i rodziców uczniów);
  • wprowadzono wymóg opatrzenia dziennika zapisanego w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (dodatkowo względem stanu obecnego) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną (umożliwiono również wykorzystania podpisu osobistego);
  • wprowadzono treści dotyczących rozstrzygnięć o klasyfikowaniu i promowaniu podejmowanych przez dyrektora szkoły;
  • zrezygnowano z możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym;
  • umożliwiono prowadzenia przez szkoły księgi uczniów i księgi słuchaczy także w postaci elektronicznej, za zgodą organu prowadzącego.

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter dostosowujący oraz porządkujący.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z 19 lipca 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel