7 mln zł oszczędności na likwidacji zasiłku na zagospodarowanie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zasiłek na zagospodarowanie zostanie wypłacony już tylko tym nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do dnia 31 grudnia 2013 r. Od nowego roku nauczyciele nie będą mieli również prawa do dodatku mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego i innych dodatków socjalnych.

Zasiłek na zagospodarowanie zostanie wypłacony już tylko tym nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do dnia 31 grudnia 2013 r. Od nowego roku nauczyciele nie będą mieli również prawa do dodatku mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego i innych dodatków socjalnych.

Likwidacja dodatków z zachowaniem praw nabytych

Resort edukacji  chce od nowego roku zlikwidować dodatki socjalne takie jak: dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie, prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły (art. 54 ust. 1-4 i 6-8, art. 56, art. 58, art. 60 i art. 61 KN). Dodatki te bowiem są reliktem przeszłości i w obecnych realiach społeczno - gospodarczych utraciły swój pierwotny cel.

Nauczyciele, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów korzystali z prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do użytkowania działki gruntu - zachowają to uprawnienie do końca okresu, na jaki zostały im przyznane. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli wnioskować nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie ustawy spełnią warunki do jego otrzymania.
Zaoszczędzone kwoty samorządy wydadzą na oświatę

Ministerstwo szacuje, że zmiana przepisów przyniesienie w 2014 r. oszczędności rzędu 8,5 mln zł (7 mln zł rocznie oszczędności ma przynieść sama likwidacja zasiłku na zagospodarowanie).  Środki te będą nadal w rękach samorządów. Organy prowadzące będą mogły je przeznaczyć na oświatę adekwatnie do lokalnych potrzeb, w tym na wzrost motywacyjnych składników wynagrodzenia nauczycieli i poprawę warunków ich pracy.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel