Asystent nauczyciela tylko w klasach I-III

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wprowadziła poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ogranicza możliwość zatrudniania asystentów nauczycieli wyłącznie do klas I-III oraz świetlic.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wprowadziła poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ogranicza możliwość zatrudniania asystentów nauczycieli wyłącznie do klas I-III oraz świetlic.

Asystent wykonuje zadania pod kierownictwem nauczyciela

Najnowsza zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez sejm, wzbudza wiele emocji, gdyż wprowadza nowe stanowisko pracy w szkole - asystenta nauczyciela.  Osoba taka ma mieć wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne, jednakże będzie zatrudniana na podstawie przepisów ustawy - Kodeks pracy. Do zadań asystenta nauczyciela ma należeć wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

Początkowo, możliwość zatrudnienia asystenta miała dotyczyć wszystkich klas szkoły podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej oraz świetlicy, jednakże Komisja Nauki, Edukacji i Sportu prawie jednomyślnie przyjęła poprawkę, ograniczającą możliwość zatrudnienia asystenta tylko w klasach I-III oraz w świetlicy. Dodatkowo, do ustawy wprowadzono zapis, że asystent ma wykonywać zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

Źródło:

  • Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. (druk senacki nr 592B).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel