Będzie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Będzie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wymusiła wydanie nowego rozporządzenia określającego zasady  ich wynagradzania. Większość przepisów będzie powtórzeniem dotychczasowych regulacji, doprecyzowane jednak zostaną m.in. zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego i odprawy emerytalnej.

Dodatek stażowy we wszystkich miejscach pracy

Od lat kontrowersje wzbudza zapis rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych, który odnosi się do okresów zatrudnienia podstawowego i dodatkowego. Pojęciami tymi nie posługuje się ustawa o pracownikach samorządowych a ich użycie w kontekście ustalania prawa do dodatku za wieloletnią pracę budzi wątpliwości czy prawo do tego świadczenia jest ograniczone do podstawowego miejsca pracy, a jeśli tak to w jakim stopniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie będzie już posługiwać się tym zwrotem, wskazując w to miejsce, że „jeżeli pracownik samorządowych był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia”.  W przypadku nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej ma zostać wprowadzony analogiczny zapis.

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych utraci moc 19 maja 2018 r., zaś nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (projekt z 15 lutego 2018 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel