Bezprawne kary w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Data publikacji: 8 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu regulowania w statutach młodzieżowych ośrodków wychowawczych katalogu kar dyscyplinarnych. Rzecznik nie zgadza się ze stanowiskiem MEN, że do wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie ma zastosowania konstytucyjna zasada, zgodnie z którą „wolność osobista jednostki może być ograniczona wyłącznie w akcie prawnym o charakterze ustawowym”.

RPO: Kary dyscyplinarne w MOW naruszają wolność osobistą wychowanków

W trakcie wizytacji przeprowadzanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, niejednokrotnie zastrzeżenia pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudzały stosowane w tych placówkach systemy karania wychowanków. W niektórych ośrodkach wychowawczych stwierdzono, że statutowe katalogi kar zawierają m. in.: zakaz wyjścia na świeże powietrze, zakaz opuszczania terenu ośrodka, brak spacerów, zakaz lub zawieszenie prawa do otrzymywania przepustek, zakaz wyjazdów do domu, zakaz kontaktów telefonicznych z rodziną, przeniesienie do innego ośrodka. Zdaniem RPO kary ograniczające wolność osobistą mogą być określone wyłącznie w ustawie, nie zaś w statucie placówki (art. 41 ust. 1 Konstytucji).

MEN: Kary mogą być określone w statucie, lecz nie mogą naruszać godności wychowanków

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącym przepisów regulujących system kar stosowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Jednocześnie wyraził opinię, iż kary te nie mogą naruszać godności wychowanków tych placówek. Wobec powyższego Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróci się do kuratorów oświaty z prośbą o zajęcie się, w trybie nadzoru pedagogicznego, problemem poruszonym przez Rzecznika.

RPO: Statutowe ustalanie kar jest niekonstytucyjne

Rzecznik nie zgodził się z opinią MEN, która wyłącza spod regulacji art. 41 ust. 1 Konstytucji wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zdaniem Rzecznika nikogo nie można pozbawić wolności osobistej ani ograniczyć w korzystaniu z niej inaczej niż na warunkach określonych w ustawie. Tym samym, określenie w statutach młodzieżowych ośrodków wychowawczych katalogu kar stosowanych wobec wychowanków nie spełnia standardów wyrażonych w art. 31 ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 konstytucji RP.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)
  • Wystąpienie RPO do MEN z 21 marca 2012 r., RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ oraz odpowiedź na wystąpienie z 20 kwietnia 2012 r.
  • Wystąpienie RPO do MEN z 31 maja 2012 r., RPO-699184-VII-720.8.4/11/AI

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel