Czy dyrektor będzie miał więcej czasu na zgłoszenie przewinienia dyscyplinarnego?

Data publikacji: 18 lutego 2020 r.
Poleć znajomemu
Czy dyrektor będzie miał więcej czasu na zgłoszenie przewinienia dyscyplinarnego?

W projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela zgłoszonym przez posłów lewicy zaproponowano zmianę terminu na zgłoszenie naruszenia praw i dobra dziecka do rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Oprócz tego z projektu wynika, że dyrektor nie powinien zawiadamiać rzecznika, jeżeli zarzuty postawione nauczycielowi okażą się niezasadne. Co to oznacza? Sprawdzamy to w artykule.

Zmiana terminu zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego

W projekcie zaproponowano zmianę terminu na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o przewinieniu dyscyplinarnym nauczycieli naruszającego prawa i dobro dziecka. Zamiast 3 dni roboczych (liczonych od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu) zaproponowano, by dyrektor miał obowiązek zgłaszania przewinień dyscyplinarnych niezwłocznie.

Niezwłocznie nie znaczy natychmiast

Czy to oznacza, że dyrektor nie będzie miał możliwości przeanalizowania zdarzenia i będzie musiał dokonywać zgłoszenia natychmiast? Niekoniecznie. „Niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”, lecz „najszybciej jak to możliwe w świetle okoliczności konkretnej sprawy”. Należy przez to rozumieć, że dyrektor miałby dokonać zgłoszenia od razu po analizie zdarzenia i ustaleniu, czy istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przez nauczyciela przewinienia dyscyplinarnego naruszającego prawa i dobro dziecka.

Dyrektor może mieć więcej czasu na analizę zdarzenia

Skąd taki wniosek? Otóż w projekcie zawarto również zapis, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia braku zasadności stawianych nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły zarzutów o popełnieniu czynu dyscyplinarnego naruszającego prawa i dobro dziecka, nie powiadamia się rzecznika dyscyplinarnego. A zatem obowiązkiem dyrektora zgodnie z projektem ma być ustalenie (w miarę posiadanych możliwości) czy przypuszczenie popełnienia przez nauczyciela takiego czynu jest uzasadnione, a dopiero potem zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego, ale tylko wtedy, gdy zarzuty stawiane nauczycielowi okażą się – zdaniem dyrektora – zasadne.

Czy nowelizacja wejdzie w życie? O jego dalszych losach będziemy informować na bieżąco.

Projekt:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel