Dla kogo nowe podstawy programowe od roku szkolnego 2019/2020

Data publikacji: 19 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Dla kogo nowe podstawy programowe od roku szkolnego 2019/2020

Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dla szkoły policealnej.

Branżówka – dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej podstawówki

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w branżowej szkole I stopnia rozpoczną pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej… przewiduje dla nich nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (dodany załącznik nr 4a, określony jako załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia), która jest spójna z podstawą programową:

  • dla ośmioletniej szkoły podstawowej (określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.),
  • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia MEN z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467).
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określona w załączniku nr 4a będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I, a w następnych latach w kolejnych klasach tej szkoły. W pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4, tj. w roku szkolnym:
  • 2019/2020 w klasach I, II i III,
  • 2020/2021 w klasach II i III,
  • 2021/2022 w klasach III).

Nowa podstawa dla szkoły policealnej

Projekt przewiduje również wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (nowy załącznik nr 6a, określony jako załącznik nr 2 do projektowanego rozporządzenia), która również będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w semestrach I, a w następnych latach w kolejnych semestrach tych szkół. W pozostałych semestrach będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 6 (tj. w roku szkolnym 2019/2020 w semestrach II–V, a w roku szkolnym 2020/2021 w semestrach IV i V).

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (projekt z 15 marca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel