Dla kogo nowe podstawy programowe od roku szkolnego 2019/2020

Data publikacji: 19 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Dla kogo nowe podstawy programowe od roku szkolnego 2019/2020

Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dla szkoły policealnej.

Branżówka – dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej podstawówki

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w branżowej szkole I stopnia rozpoczną pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej… przewiduje dla nich nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (dodany załącznik nr 4a, określony jako załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia), która jest spójna z podstawą programową:

  • dla ośmioletniej szkoły podstawowej (określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.),
  • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia MEN z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467).
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określona w załączniku nr 4a będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I, a w następnych latach w kolejnych klasach tej szkoły. W pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4, tj. w roku szkolnym:
  • 2019/2020 w klasach I, II i III,
  • 2020/2021 w klasach II i III,
  • 2021/2022 w klasach III).

Nowa podstawa dla szkoły policealnej

Projekt przewiduje również wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (nowy załącznik nr 6a, określony jako załącznik nr 2 do projektowanego rozporządzenia), która również będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w semestrach I, a w następnych latach w kolejnych semestrach tych szkół. W pozostałych semestrach będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 6 (tj. w roku szkolnym 2019/2020 w semestrach II–V, a w roku szkolnym 2020/2021 w semestrach IV i V).

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (projekt z 15 marca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel