Dłuższy urlop macierzyński dla wszystkich pracownic, które urodziły dziecko w 2013 r.?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Matki dzieci urodzonych po 17 marca 2013 r. będą miały prawo do dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego - tak zakłada projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Matki dzieci urodzonych przed 18 marca 2013 r. protestują i jest szansa, że nowe przepisy obejmą cały rocznik 2013 r., bowiem matki mają poparcie Prezydenta.

Matki dzieci urodzonych po 17 marca 2013 r. będą miały prawo do dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego - tak zakłada projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Matki dzieci urodzonych przed 18 marca 2013 r. protestują i jest szansa, że nowe przepisy obejmą cały rocznik 2013 r., bowiem matki mają poparcie Prezydenta.

80.000 kobiet postuluje o objęcie ich nowymi przepisami Kodeksu pracy

W odpowiedzi na prośbę "Matek I kwartału", czyli kobiet, które urodziły dzieci w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2013 r., Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta oraz Joanna Staręga-Piasek, Doradca Prezydenta, spotkały się 3 kwietnia 2013 r. z przedstawicielami tego ruchu. Zaproszeni goście wskazali, że reprezentują rodziców blisko 80.000 dzieci urodzonych przed 18 marca 2013 r., którzy nie zostaną objęci nowymi regulacjami wydłużającymi urlop rodzicielski do jednego roku. Postulowali, aby tak wpłynąć na kształt tworzonego prawa, aby objęci nim byli również rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r., np. poprzez zaplanowanie wejścia w życie nowych przepisów na dzień 30 czerwca 2013 r., a nie dopiero 1 września 2013 r.

Dzień porodu znacznie różnicuje prawa pracownicze

Matki dzieci urodzonych do 17 marca 2013 r. włącznie, zgodnie z projektem ustawy zmieniającej Kodeks pracy, będą na dotychczasowych zasadach miały prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze maksymalnie 24 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka). Składa się na niego 20 tygodni macierzyńskiego i 4 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W przypadku natomiast matek dzieci urodzonych począwszy od 18 marca 2013 r., urlop ten wydłuży się do roku. Dodatkowy urlop macierzyński wyniesie bowiem 6 tygodni, a po nim rodzice będą mogli skorzystać z nowego rodzaju urlopu - rodzicielskiego, trwającego maksymalnie 26 tygodni.

Minister Wóycicka zgodziła się z przedstawicielami ruchu, że wydłużenie urlopów rodzicielskich o tak znaczny okres z dnia na dzień może budzić poczucie krzywdy u tych, którzy tą regulacją nie zostaną objęci.
Prezydent chciałby, aby rząd - jeszcze jest czas - przemyślał te rozwiązania i zastanowił się, czy nie mógłby, to oczywiście zależy od finansów, uwzględnić postulatów tych rodziców, którzy w sytuacji tak nagłej zmiany czują się pokrzywdzeni.

Źródło informacji:

  • Oficjalna strona internetowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (www.prezydent.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel