Dofinansowanie dla JST na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 12 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 29 marca 2013 r. urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie mogą zgłosić swój udział  w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i otrzymać dofinansowanie. W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej na rok 2013 określił następujące priorytety, w ramach których będą mogły być dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego:

  • Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
  • Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Szczegółowe działania wynikające z powyższych priorytetów, zawarte są w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Urzędy i starostwa mogą aplikować o dofinansowanie na realizację projektów, tylko i wyłącznie w ramach jednego priorytetu. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje możliwości łączenia działań wynikających z trzech, powyższych priorytetów.

Zasady składania wniosków

Wnioski, wraz z załącznikami, należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 29 marca 2013 r. (przy nadesłaniu dokumentacji liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Pozostałe informacje dotyczące obszarów możliwych do zrealizowania zadań w ramach Programu Osłonowego oraz kryteriów oceny wniosków znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło informacji:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel