Dofinansowanie dla JST na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 12 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 29 marca 2013 r. urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie mogą zgłosić swój udział  w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i otrzymać dofinansowanie. W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Do 29 marca 2013 r. urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie mogą zgłosić swój udział  w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i otrzymać dofinansowanie. W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej na rok 2013 określił następujące priorytety, w ramach których będą mogły być dofinansowane działania wynikające z realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego:

  • Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
  • Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Szczegółowe działania wynikające z powyższych priorytetów, zawarte są w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Urzędy i starostwa mogą aplikować o dofinansowanie na realizację projektów, tylko i wyłącznie w ramach jednego priorytetu. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje możliwości łączenia działań wynikających z trzech, powyższych priorytetów.

Zasady składania wniosków

Wnioski, wraz z załącznikami, należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 29 marca 2013 r. (przy nadesłaniu dokumentacji liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Pozostałe informacje dotyczące obszarów możliwych do zrealizowania zadań w ramach Programu Osłonowego oraz kryteriów oceny wniosków znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło informacji:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel