Dyrektor szkoły poda listę podręczników w dowolnym terminie - nowelizacja przyjęta przez sejm

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

21 lutego sejm przyjął nowelizację przepisów ustawy o systemie oświaty, która znosi obowiązek podawania do 15 czerwca listy podręczników, jakie będą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów dyrektor szkoły będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

Nowelizacja przepisów upoważnia także ministra edukacji narodowej do zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Takie samo prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego, w stosunku podręcznika dotyczącego szkół artystycznych. Zlecone podręczniki będą dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa. Obecnie ministrowie jedynie dopuszczają podręczniki przygotowane przez podmioty zewnętrzne.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja to pierwszy krok w kierunku darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, który do szkół trafi już we wrześniu 2014 roku. Pisaliśmy o tym w artykule: „Darmowe podręczniki - harmonogram wprowadzania zmian”.  

Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel