Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – znamy projekt nowego rozporządzenia

Data publikacji: 18 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – znamy projekt nowego rozporządzenia

Kolejny projekt rozporządzenia MEN dotyczy tym razem organizacji egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sprawdzamy, jakie nowości planuje w tym zakresie wprowadzić resort edukacji.

W projekcie nowego rozporządzenia uwzględniono zmiany wprowadzone w nowelizacji prawa oświatowego dotyczące:

  • uregulowania sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w dniu i o godzinie wybranej przez szkołę dla poszczególnych zdających;
  • dostosowania przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego w części praktycznej, w tym z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych jawnych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret czwarte ustawy o systemie oświaty;
  • określenia wymagań, jakie musi spełniać asystent techniczny, o którym mowa w art.
  • 44zzzia ust. 1 ustawy o systemie oświaty, a także jego zadań.

Oprócz tego przewidziano następujące nowości:

  • możliwość wystąpienia do okręgowej komisji egzaminacyjnej z umotywowanym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego posiadanego przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy innego, niż określone do wykonania danego zadania spośród zadań jawnych;
  • liczba członków zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu zawodowego oraz część praktyczną egzaminu zawodowego będzie zwiększana o jedną osobę, jeżeli na Sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 zdających i zwiększana o jedną osobę na każdych kolejnych 25 osób;
  • wprowadzenie konkretnych terminów składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, tj. do dnia 10 września dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego, a także do dnia 7 lutego dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu między dniem 1 kwietnia a dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego, zamiast tak jak to było w dotychczasowym rozporządzeniu na 4 miesiące przed terminem egzaminu;
  • możliwość powołania do zespołu egzaminacyjnego innych nauczycieli, w tym osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, jeżeli nie ma możliwości powołania nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (z 12 lipca 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel