Egzaminy eksternistyczne - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 12 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
Egzaminy eksternistyczne - projekt nowelizacji rozporządzenia

Poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego, to główna zmiana w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 r. Poznaj najważniejsze obszary zmian.

4 najważniejsze zmiany w egzaminach eksternistycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych wprowadza…

  1. dwie nowe pozycje, w zakresie których nie będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne: technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej, nowy wykaz poszerzony o 2 zawody zawiera załącznik do rozporządzenia - Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego,
  2. przepis przejściowy, zgodnie z którym czynności w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu eksternistycznego zawodowego są podejmowane od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).
… a także porządkuje:
  1. zakres dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego - § 10 projektowanego rozporządzenia dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  2. kwestie dokumentowania przebiegu egzaminu - zmiana § 14 ust. 1 i 3 projektowanego rozporządzenia polega na dostosowaniu przepisów w zakresie indywidualnych protokołów egzaminu eksternistycznego zawodowego, dokumentowanie egzaminu eksternistycznego zawodowego zostało w pełni uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Dostosowanie przepisów do tych, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2015/2016

Projekt nowelizacji nie wnosi zasadniczych zmian do sposobu i warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, ma przede wszystkim charakter porządkujący i dostosowujący przepisy do:

  • rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. poz. 256, nr 2572 ze zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r.
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673).

 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 września 2015 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (projekt z 9 czerwca 2015 r.).
Opracowanie: 

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel