Egzaminy eksternistyczne - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 12 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
Egzaminy eksternistyczne - projekt nowelizacji rozporządzenia

Poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego, to główna zmiana w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 r. Poznaj najważniejsze obszary zmian.

Poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego, to główna zmiana w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 r. Poznaj najważniejsze obszary zmian.

4 najważniejsze zmiany w egzaminach eksternistycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych wprowadza…

  1. dwie nowe pozycje, w zakresie których nie będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne: technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej, nowy wykaz poszerzony o 2 zawody zawiera załącznik do rozporządzenia - Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego,
  2. przepis przejściowy, zgodnie z którym czynności w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu eksternistycznego zawodowego są podejmowane od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).
… a także porządkuje:
  1. zakres dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego - § 10 projektowanego rozporządzenia dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  2. kwestie dokumentowania przebiegu egzaminu - zmiana § 14 ust. 1 i 3 projektowanego rozporządzenia polega na dostosowaniu przepisów w zakresie indywidualnych protokołów egzaminu eksternistycznego zawodowego, dokumentowanie egzaminu eksternistycznego zawodowego zostało w pełni uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Dostosowanie przepisów do tych, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2015/2016

Projekt nowelizacji nie wnosi zasadniczych zmian do sposobu i warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, ma przede wszystkim charakter porządkujący i dostosowujący przepisy do:

  • rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. poz. 256, nr 2572 ze zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r.
    w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673).

 

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 września 2015 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (projekt z 9 czerwca 2015 r.).
Opracowanie: 

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel