GIODO: ustawa przedszkolna nie chroni danych osobowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Zakończyły się uzgodnienia dotyczące projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty (tzw. „ustawa przedszkolna). Generalny Inspektor Danych Osobowych zwraca uwagę, że planowane brzmienie przepisów dotyczących rekrutacji do przedszkoli pozwala gromadzić więcej danych, niż to wynika z potrzeb rekrutacji, a ponadto nie określa czasu, przez jaki placówki mogą przechowywać dane osobowe rodziców dzieci.

Zakończyły się uzgodnienia dotyczące projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty (tzw. „ustawa przedszkolna). Generalny Inspektor Danych Osobowych zwraca uwagę, że planowane brzmienie przepisów dotyczących rekrutacji do przedszkoli pozwala gromadzić więcej danych, niż to wynika z potrzeb rekrutacji, a ponadto nie określa czasu, przez jaki placówki mogą przechowywać dane osobowe rodziców dzieci.

Ustawa przedszkolna miała zakreślać zakres danych wymaganych od rodziców

Dotychczas gminy dowolnie określały zakres dokumentów, które muszą złożyć rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka. Zdarzało się, że rodzice musieli składać takie dokumenty jak PIT, ZUS RMUA czy zaświadczenie o niepełnosprawności, co nie było niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i godziło w prawo do ochrony danych osobowych. W ustawie przedszkolnej zakres danych, których może żądać organ prowadzący w trakcie rekrutacji został ustawowo ograniczony - tj. gmina uchwalając dodatkowe kryteria naboru będzie musiała stosować definicje (np. samotnego rodzica) użyte w ustawie o świadczeniach rodzinnych i będzie mogła żądać przedłożenia jedynie przewidzianych w niej dokumentów

GIODO: będą kontrole czy nie ma nadużyć!

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje przetwarzanie dość szerokiego katalogu danych osobowych. W związku z tym, organ przyjmujący dzieci do przedszkoli powinien ograniczyć się tylko do tych danych, które są niezbędne w procesie rekrutacji do przedszkoli. GIODO uprzedził, że w tym zakresie będą przeprowadzane kontrole w celu sprawdzenia, czy organy nie naruszają zasady adekwatności przetwarzanych danych w stosunku do celów, w jakich są one przetwarzane.

Trzeba określić jak długo organy mogą przetwarzać dane osobowe

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, do której odwołuje się projektowane brzmienie ustawy o systemie oświaty, nie określa jak długo zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane. Inspektor widzi potrzebę uregulowania okresu przechowywania przez organy prowadzące rekrutację do przedszkoli danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji.

Resort edukacji zobowiązał się uzupełnić projekt ustawy przedszkolnej o jednoznaczne wskazanie okresu przechowywania danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji do przedszkoli.

Źródło informacji:

  • Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DOLIS-033-614/12/TG/1119/13).
  • Pismo Sekretarza Stanu MEN Tadeusza Sławeckiego (DKOW-WEPW-ER-043-4/13).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel