Gwarancja minimalnego wynagrodzenia także dla umów cywilnoprawnych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 13 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Gwarancja minimalnego wynagrodzenia także dla umów cywilnoprawnych

Rząd planuje ograniczenia w zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych poprzez wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia dla takich umów. Ograniczenia mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zmiany dotkną w szczególności szkoły niepubliczne oraz prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla umów zlecenia i o świadczenie usług

Do pierwszego czytania trafił projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawodawca zamierza, poprzez wprowadzenie ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych, przeciwdziałanie nadużyciom w stosowaniu tych umów. W tym celu pracodawcy, w tym dyrektorzy szkół będą musieli ustalać wynagrodzenie za zlecenie lub za świadczenie usług z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej).

Walka ze skutkami „samozatrudnienia”

Minimalna stawka godzinowa ma dotyczyć umów zlecenia i umów o świadczenie usług wykonywanych przez osoby fizyczne, w tym także te, które prowadzą działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników ani niezawierające umów ze zleceniobiorcami (z wyjątkiem osób mających zarejestrowaną działalność na terenie innego państwa członkowskiego UE lub EOG). W ten sposób ustawodawca chce również ograniczyć negatywne skutki zjawiska tzw. „samozatrudnienia”, które polegało na zawieraniu umów o świadczenie usług z osobami, które w tym celu zakładały jednoosobową działalność gospodarczą, w zamiarze zastąpienia stosunku pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia.

Specjalna metoda obliczenia stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Wysokość tej stawki w tym roku będzie odpowiadała kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Z kolei w 2018 r. i kolejnych latach wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Końcowy wynik będzie zaokrąglany tak jak powyżej.

Zmiana ważna dla szkół niepublicznych i niesamorządowych

Wprowadzane ograniczenia mają dotyczyć zleceń i usług świadczonych na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Z uwagi na to, że umowy cywilnoprawne są rzadziej stosowane w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, planowane zmiany będą dotyczyły w większym stopniu szkoły niepubliczne, niepubliczne o uprawnieniach publicznych, a także publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż samorządy.

Źródło:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (projekt z 6 czerwca 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel