Jak reforma oświaty wpłynie na losy dyrektorów

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 29 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Jak reforma oświaty wpłynie na losy dyrektorów

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe przewidują przejściowe regulacje nie tylko dla nauczycieli, ale także dla dyrektorów szkół. Sprawdź, co czeka dyrektorów gimnazjów w związku z planowaną ich likwidacją.

Ciągłość kadencji na stanowisku kierowniczym w szkole podstawowej

Z dniem 1 września 2017 r. dyrektorzy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych mają stać się z mocy prawa dyrektorami szkół 8-letnich. Ustawodawca zakłada, że będą oni nadal pełnić swoją funkcję do końca wyznaczonej wcześniej kadencji. Taka sama reguła dotyczy dyrektorów szkół podstawowych obejmujących swoją strukturą organizacyjną tylko niektóre klasy spośród klas 6-letniej szkoły podstawowej (w tym szkół filialnych). Przepisy te będą dotyczyć także dyrektorów niebędących nauczycielami. Kadencję swą będą również kontynuować wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej.

Kadencja dyrektora gimnazjum może być przedłużona do 31 sierpnia 2019 r.

Co oczywiste, odmienne regulacje przejściowe zostały przewidziane dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w gimnazjach. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum poprzez wygaszenie poszczególnych klas, dyrektorzy ci będą zajmować swoje stanowisko do końca kadencji, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r.

Jeżeli zaś kadencja dyrektora upłynie przed tą datą, wówczas organ prowadzący z uwagi na względy organizacyjne będzie mógł przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r. Te same względy mogą uzasadnić powierzenie obowiązków dyrektora dotychczasowemu wicedyrektorowi, a gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora – innemu nauczycielowi tej szkoły.

Organ prowadzący będzie mógł również odwołać dyrektora gimnazjum lecz tylko w przypadkach, w których dopuszczalne jest odwołanie dyrektora w obecnym stanie prawnym (projekt ustawy Prawo oświatowe przewiduje bowiem takie same przesłanki odwołania dyrektora, jak w ustawie o systemie oświaty). Oznacza to, że organ prowadzący nie będzie mógł odwołać dyrektora przed 31 sierpnia 2019 r. z powołaniem się na wygaszenie gimnazjum. Będzie mógł natomiast uczynić to np. wtedy, gdy dyrektor dopuści się poważnego uchybienia, które może być potraktowane jako szczególnie uzasadniony przypadek przemawiający za koniecznością natychmiastowego pozbawienia go funkcji kierowniczej.

Na czas reformy dyrektor gimnazjum może objąć funkcję wicedyrektora albo dyrektora szkoły podstawowej

Nieco inne reguły będą obowiązywały w przypadku połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, w efekcie którego gimnazjum stanie się oddziałem gimnazjalnym. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie wówczas z mocy prawa stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej. Natomiast jeśli dojdzie do przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, wtedy dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie funkcję dyrektora tej szkoły podstawowej. Stanowiska te będą zajmować do końca kadencji, przy czym dopuszczalne będzie jej przedłużenie do 31 sierpnia 2019 r.

Źródło:

  • Projekt ustawy Przepisy prowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel