reforma oświaty

Podsumowanie roku - webinarium

Archiwalny E-szkolenie: Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017. Wskazówki do wdrażania nowych przepisów

Zapraszamy do wysłuchania wykładu eksperta Portalu Oświatowego – Leszka Zaleśnego, który podpowiada, jakie nowe obowiązki w zakresie podsumowania roku szkolnego nakłada na dyrektora reforma oświaty. Dowiesz się również, o jakich nowościach musisz pamiętać, przygotowując się do nowego roku szkolnego.

Zagadnienia omówione podczas szkolenia: 1. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
 • Stan prawny wdrażanej reformy oświaty
 • Katalog działań zakończonych przy wdrażaniu reformy
 • Przygotowanie do zakończenia roku szkolnego: rekrutacja, klasyfikacja, dokumentacja przebiegu nauczania, plany nauczania
2. Jak planować wdrażanie reformy od czerwca?
 • Kolejne zmiany ustawy – Prawo oświatowe i ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • Plan działań wdrażających reformę od czerwca krok po kroku: weryfikacja arkuszy organizacyjnych, przygotowanie nowelizacji statutowych, praca nauczycieli nad programami nauczania szkół przekształconych
 • Nowości w statusie nauczyciela

Szkolenie prowadzi Leszek Zaleśny – ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
  Obejrzyj początek webinarium:

zrzut_rekrutacja

Archiwalny E-szkolenie: Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018przewiduje zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Dotyczą one również organizacji pracy tych placówek, a wynikają bezpośrednio z wprowadzanych przepisów. Ekspert Portalu Oświatowego – Leszek Zaleśny – podczas szkolenia przedstawi nowości w naborze do przedszkoli i skutki reformy systemu oświaty na rok szkolny 2017/2018.

Program szkolenia:
 • Podstawa prawna
 • Nowości w naborze do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
 • Najważniejsze zmiany i terminy ich wprowadzania
 • Skutki reformy systemu oświaty - na rok szkolny 2017/2018
 • Skutki reformy systemu oświaty dla zespołów szkół w których funkcjonują przedszkola oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
 • Możliwość przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w przedszkole
 • Przedszkola w zespołach szkół od 1 września 2017 r.
 • Co przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie organizacji szkół
 • Statut przedszkola
Szkolenie prowadzi Leszek Zaleśny – ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Wstęp:
 


konferencja, szkolenie

„Reforma oświaty 2017. Zadania dyrektora” – konferencja już 24 kwietnia

Już 24 kwietnia br. zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych na konferencję „Reforma oświaty 2017. Zadania dyrektora”.To ważne wydarzenie dla wszystkich, którzy już teraz muszą wdrażać poszczególne elementy reformy. Przedstawiamy główne tematy poruszane na konferencji!

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel