Już są projekty nowych podstaw programowych

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 2 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Już są projekty nowych podstaw programowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Kogo obejmie nowa podstawa i do kiedy można zgłaszać opinie do projektu – odpowiadamy w tekście.

Dla kogo nowa podstawa programowa

Projekt rozporządzenia obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
Uzgodnienia międzyresortowe trwają do 10 stycznia, a uwagi związków zawodowych i partnerów społecznych można przesyłać do 30 stycznia 2017 r.

Kogo obejmie nowa podstawa od roku szkolnego 2017/2018

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
 • klasach: I, IV, VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w branżowej szkole I stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych – w kolejnych semestrach tej szkoły.
Przepisy nie obejmują kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

6 załączników w nowym rozporządzeniu

Poszczególne załączniki z projektu rozporządzenia obejmują:

 • załącznik 1 – podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
 • załącznik 2 – podstawę programową dla 8-letniej szkoły podstawowej,
 • załącznik 3 – podstawę programową dla 8-letniej szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • załącznik 4 – podstawę programową dla branżowej szkoły I stopnia,
 • załącznik 5 – podstawę programową dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • załącznik 6 – podstawę programową dla szkoły policealnej.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Co wynika z prekonsultacji projektu

Wstępna wersja projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć udostępniona była przez MEN do prekonsultacji publicznych. Zespoły ekspertów przeanalizowały uwagi, które wpłynęły do ministerstwa. Następnie przygotowano ostateczną wersję projektu, który teraz został skierowany do zaopiniowania. W ramach prekonsultacji, od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli środowiska oświatowego MEN otrzymało blisko 800 opinii.

Projekt skierowany do konsultacji można znaleźć tutaj>>

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (projekt z 30 grudnia 2016 r. skierowany do konsultacji).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel