Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w związku z reformą oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 29 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w związku z reformą oświaty

MEN opublikował nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Projekt zawiera przepisy dostosowujące klasyfikację do zreformowanego systemu oświaty, gdyż reforma obejmuje również szkolnictwo zawodowego. Tymczasem 22 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie, które regulować będzie klasyfikację zawodów w okresie przejściowym.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia określającego klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. jako akt wykonawczy do nowej ustawy Prawo oświatowe. Określać będzie:

 • klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
 • typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie,
 • kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji,
 • określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie,
 • wnioskodawcę (ministra właściwego w zakresie zawodu) oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody
 • kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nowe zawody

W projekcie przewidziano wprowadzenie kształcenia w zakresie nowych zawodów (podstawie wniosków właściwych ministrów) wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami, tj.:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • magazynier,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy mechanika,
 • pracownik pomocniczy ślusarza,
 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • pracownik pomocniczy fryzjera,
 • operator maszyn i urządzeń hutniczych.

Planowane są również zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów, a mianowicie:

 • zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów,
 • zawód monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci telekomunikacyjnych,
 • zawód technik telekomunikacji zostaje zastąpiony zawodem technik sieci telekomunikacyjnych,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód mechanik motocyklowy zostaje zastąpiony zawodem mechanik pojazdów motocyklowych,
 • zawód monter – elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Klasyfikacja zawodów według dotychczasowych przepisów

Nowa klasyfikacja obowiązywać będzie od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia, klasach pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w semestrze pierwszym szkoły policealnej. W pozostałym zakresie nadal obowiązywać będzie klasyfikacja przewidziana w nowo wydanym rozporządzeniu MEN z 13 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094), które weszło w życie 22 grudnia 2016 r. Rozporządzenie to miało na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w związku z którym ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, a także podziału na kwalifikacje pełne i cząstkowe.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt z 22 grudnia 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel