Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w związku z reformą oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 29 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego w związku z reformą oświaty

MEN opublikował nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Projekt zawiera przepisy dostosowujące klasyfikację do zreformowanego systemu oświaty, gdyż reforma obejmuje również szkolnictwo zawodowego. Tymczasem 22 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie, które regulować będzie klasyfikację zawodów w okresie przejściowym.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia określającego klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. jako akt wykonawczy do nowej ustawy Prawo oświatowe. Określać będzie:

 • klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
 • typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie,
 • kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji,
 • określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie,
 • wnioskodawcę (ministra właściwego w zakresie zawodu) oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody
 • kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Nowe zawody

W projekcie przewidziano wprowadzenie kształcenia w zakresie nowych zawodów (podstawie wniosków właściwych ministrów) wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami, tj.:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • magazynier,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy mechanika,
 • pracownik pomocniczy ślusarza,
 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • pracownik pomocniczy fryzjera,
 • operator maszyn i urządzeń hutniczych.

Planowane są również zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów, a mianowicie:

 • zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów,
 • zawód monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci telekomunikacyjnych,
 • zawód technik telekomunikacji zostaje zastąpiony zawodem technik sieci telekomunikacyjnych,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód mechanik motocyklowy zostaje zastąpiony zawodem mechanik pojazdów motocyklowych,
 • zawód monter – elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
Klasyfikacja zawodów według dotychczasowych przepisów

Nowa klasyfikacja obowiązywać będzie od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia, klasach pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w semestrze pierwszym szkoły policealnej. W pozostałym zakresie nadal obowiązywać będzie klasyfikacja przewidziana w nowo wydanym rozporządzeniu MEN z 13 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094), które weszło w życie 22 grudnia 2016 r. Rozporządzenie to miało na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w związku z którym ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, a także podziału na kwalifikacje pełne i cząstkowe.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt z 22 grudnia 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel