Kolejny rok bez podwyżek dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Od nowego roku szkolnego pensje nauczycieli pozostaną na dotychczasowym poziomie, jak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Od nowego roku szkolnego pensje nauczycieli pozostaną na dotychczasowym poziomie, jak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli utrzymane na poziomie z 2012 roku

W latach 2006 - 2012 wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło średnio o 1.000 zł. Wzrost wynagrodzeń zakończył się jednak 1 września 2012 r. i od tego momentu nauczyciele nie otrzymali podwyżek. W tym roku również resort edukacji nie planuje zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

stopień awansu zawodowego

wynagrodzenie od 1 września 2006 r.

wynagrodzenie od 1 września 2012 r.

wzrost

nauczyciel stażysta

1.160 zł

2.265 zł

1.105 zł

nauczyciel kontraktowy

1.375 zł

2.331 zł

956 zł

nauczyciel mianowany

1.742 zł

2.647 zł

905 zł

nauczyciela dyplomowany

2.090 zł

3.109 zł

1.019 zł.

Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany co roku określać wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, nawet jeżeli nie ulega ono zmianie od nowego roku szkolnego. Projekt rozporządzenia ws. wynagradzania nauczycieli zakłada utrzymanie pensji nauczycieli na poziomie z dnia 1 września 2012 r. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2014 r. będzie kształtować się w następujący sposób (w zł):

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.265

2.331

2.647

3.109

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego; tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1.993

2.042

2.306

2.707

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.759

1.802

2.024

2.366

4.

Pozostałe wykształcenie

1.513

1.548

1.724

2.006

Kwota bazowa dla nauczycieli w 2014 r. wynosi 2.717,59 zł, czyli jest taka sama jak w 2013 r., w związku z tym w 2014 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli także nie ulegnie zmianie.

Z dniem 31 marca 2014 r. został ogłoszony tekst jednolity zmienianego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - Dz.U. z 2014 r., poz. 416.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt z dnia 21 marca 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel