Koniec z internetowymi kursami dla wychowawców kolonijnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Podniesienie wymagań dotyczących organizacji kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przewiduje projekt nowelizacji przepisów ws. organizacji wypoczynku. Zmiana przepisów ma przyczynić się do poprawy sprawowanej opieki i zwiększenia bezpieczeństwa na koloniach.

Podniesienie wymagań dotyczących organizacji kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przewiduje projekt nowelizacji przepisów ws. organizacji wypoczynku. Zmiana przepisów ma przyczynić się do poprawy sprawowanej opieki i zwiększenia bezpieczeństwa na koloniach.

Nowelizacja rozporządzenia ws. zasad organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zmiana ta ma przeciwdziałać praktykom organizowania kursów internetowych, w czasie których nie można zweryfikować czy osoba uczestnicząca w kursie faktycznie nabyła praktyczne umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi oraz czy osoba, która otrzymała zaświadczenie o odbyciu kursu jest faktycznie tą samą osobą, która kurs zrealizowała.

O internetowych kursach pisaliśmy w artykule: „ 3-dniowy kurs on-line daje uprawnienia opiekuna kolonii ”.
Za prowadzenie kursów online - cofnięcie zgody na prowadzenie kursu

Kursy dla opiekunów i wychowawców kolonijnych mogą być organizowane przez kuratoria oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli, a także osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Zmiana przepisów umożliwi cofnięcie zgody na prowadzenie kursu w przypadku, gdy organizator będzie prowadził kurs niezgodnie z przepisami rozporządzenia tj. m.in. metodą e-leariningu. Organizatorzy kursów, którzy rozpoczęli prowadzenie kursu przez Internet przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, będą mogli go kontynuować  i zakończyć, pod warunkiem, gdy zmienią sposób prowadzenia kursu.

Nowe przepisy mają wejść w zycie już następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że od 26 maja 2014 r. kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w celu udokumentowania niekaralności. Pisaliśmy o tym w artykule: „Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności”.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (projekt z dnia 17 lipca 2014 r.,).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel