Koniec z internetowymi kursami dla wychowawców kolonijnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 29 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Podniesienie wymagań dotyczących organizacji kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przewiduje projekt nowelizacji przepisów ws. organizacji wypoczynku. Zmiana przepisów ma przyczynić się do poprawy sprawowanej opieki i zwiększenia bezpieczeństwa na koloniach.

Nowelizacja rozporządzenia ws. zasad organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie kursów dla kierowników i wychowawców wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zmiana ta ma przeciwdziałać praktykom organizowania kursów internetowych, w czasie których nie można zweryfikować czy osoba uczestnicząca w kursie faktycznie nabyła praktyczne umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi oraz czy osoba, która otrzymała zaświadczenie o odbyciu kursu jest faktycznie tą samą osobą, która kurs zrealizowała.

O internetowych kursach pisaliśmy w artykule: „ 3-dniowy kurs on-line daje uprawnienia opiekuna kolonii ”.
Za prowadzenie kursów online - cofnięcie zgody na prowadzenie kursu

Kursy dla opiekunów i wychowawców kolonijnych mogą być organizowane przez kuratoria oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli, a także osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Zmiana przepisów umożliwi cofnięcie zgody na prowadzenie kursu w przypadku, gdy organizator będzie prowadził kurs niezgodnie z przepisami rozporządzenia tj. m.in. metodą e-leariningu. Organizatorzy kursów, którzy rozpoczęli prowadzenie kursu przez Internet przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, będą mogli go kontynuować  i zakończyć, pod warunkiem, gdy zmienią sposób prowadzenia kursu.

Nowe przepisy mają wejść w zycie już następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że od 26 maja 2014 r. kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w celu udokumentowania niekaralności. Pisaliśmy o tym w artykule: „Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności”.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (projekt z dnia 17 lipca 2014 r.,).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel