Kosmetyczne zmiany w ocenie pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 25 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Kosmetyczne zmiany w ocenie pracy nauczycieli

W związku z koniecznością dostosowania rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli do obowiązującej od 1 września 2017 r. ustawy – Prawo oświatowe, resort edukacji przygotował nowelizację przepisów.

Zmiany tylko o charakterze porządkującym

Od 1 września 2017  r. ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze) zastąpiła część regulacji zawartych w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 2156 ze zm.), w konsekwencji niezbędne stało się wprowadzenie drobnych zmian w rozporządzeniu o ocenianiu nauczycieli. W rozporządzeniu zostaną zastąpione odesłania do ustawy o systemie oświaty na odesłania do ustawy – Prawo oświatowe. W pozostałym zakresie projektowane rozporządzenie powtarza dotychczasowy stan prawny i nie ulega zmianom. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Wkrótce nowe rozporządzenie o ocenianiu!

Przypomnijmy jednak, że w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która w znaczny sposób ma zmienić Kartę Nauczyciela, w tym także zasady oceniania nauczycieli. Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone, Minister Edukacji Narodowej będzie zobowiązana do wydania nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (projekt z 9.10.2017 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel