Los bezpłatnego podręcznika w rękach Prezydenta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

6 marca 2014 r. Senat poparł przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizację ustawy o systemie oświaty, która ma na celu zapewnienie bezpłatnych podręczników już od września 2014 roku. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

6 marca 2014 r. Senat poparł przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizację ustawy o systemie oświaty, która ma na celu zapewnienie bezpłatnych podręczników już od września 2014 roku. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Likwidacja obowiązku podawania listy podręczników do 15 czerwca

Zmiana przepisów da ministrowi edukacji narodowej możliwość zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Takie samo prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego, o ile podręcznik będzie dotyczył szkół artystycznych. Zlecone podręczniki będą dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa, zaś ich poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza podręczników będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru.

Nowelizacja znosi przepis nakładający na dyrektora szkoły obowiązek podania do 15 czerwca listy podręczników, jakie będą obowiązywać w placówce w nowym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów, dyrektor będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel