MEN przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 11 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

W ślad za nowelizacją Karty Nauczyciela MEN skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Celem usprawnienie postępowania dyscyplinarnego

W zamiarze ustawodawcy leży usprawnienie postępowania dyscyplinarnego i zapobieganie częstym przypadkom jego przewlekłości. Projekt rozporządzenia przewiduje więc szczegółowe regulacje w zakresie kompetencji rzecznika dyscyplinarnego, jak również reguluje dokładnie przebieg postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego w I instancji oraz odwoławczego. Określono również szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym.

Poza tym w projekcie przewidziano regulacje dotyczące treści wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, orzeczenia dyscyplinarnego, postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, a także trybu rozpatrywania zażalenia na to postanowienie.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie natychmiast, następnego dnia po ogłoszeniu. Ustawodawca zamierza w ten sposób doprowadzić do sytuacji, by nowelizacje Karty Nauczyciela i rozporządzenia weszły w życie jednocześnie. Nie przewiduje się w związku z tym czasowego utrzymania w mocy dotychczasowego rozporządzenia.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (projekt z 4 kwietnia 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel