MEN złagodzi limit 25. uczniów w klasach I-III

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 października 2014 r.
Poleć znajomemu

W planowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty najwięcej emocji i kontrowersji wzbudza zapis umożliwiający zwiększenie liczebności klas I-III ponad 25. uczniów. Resort edukacji nie odstępuję od planowanych zmian i wyjaśnia, że rozwiązanie to nie daje pola do nadużyć i będzie mogło być stosowane wyjątkowo.

25. dzieci w klasie miało zapewnić sześciolatkom łagodne rozpoczęcie edukacji szkolnej

Od 1 września 2014 r.  zajęcia w klasach I szkoły podstawowej mogą być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Docelowo także w klasie II i III szkoły podstawowej mają być maksymalnie 25-osobowe klasy.  Wprowadzone przepisy miały na celu uspokojenie rodziców i zapewnienie 6-latkom przyjaznych warunków nauki w pierwszym etapie edukacyjnym.

MEN musi uelastycznić przepisy o liczbie dzieci w klasach I -III

Sztywne ustalenie dopuszczalnej liczby dzieci w oddziałach I-III może jednak w praktyce spowodować,  że gdy po rozpoczęciu roku szkolnego do szkoły zgłoszą się kolejne dzieci z rejonu, dyrektor szkoły będzie musiał podzielić istniejące klasy na dwie mniejsze.  Niesie to za sobą nie tylko negatywne skutki finansowe dla samorządów, lecz także dla samych dzieci, które już nawiązały między sobą relacje przyjacielskie. Dodatkowo, może to spowodować konieczność zmianowej pracy oddziałów. W konsekwencji, resort edukacji zaproponował uelastycznienie przepisów poprzez możliwość zwiększenia liczebności klas I-III, gdy po rozpoczęciu zajęć do szkoły zgłoszą się kolejni uczniowie zamieszkali w jej obwodzie. W przypadku, gdy klasa miałaby liczyć więcej niż 27 uczniów - ma powstać obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela.

Fala krytyki spłynęła na Rząd i na MEN

W trakcie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, powyższa propozycja spotkała się z szeroką krytyką. Zarzuca się, że w ten sposób Rząd chce wycofać się z obietnicy danej rodzicom sześciolatków, że ich dzieci będą uczyły się w klasach o ograniczonej liczebności uczniów. Dodatkowo powstały wątpliwości, czy przy braku jednoczesnego określenia maksymalnej liczby uczniów w tak rozszerzonej liczebnie klasie, nie będzie obniżone bezpieczeństwo uczniów oraz nie spadnie skuteczność ich kształcenia i wychowania.

MEN nie widzi ryzyka i pozostaje przy swoim planie

Ministerstwo Edukacji, w odpowiedzi na powyższe zastrzeżenia, podkreśla, że standard dotyczący liczebności dzieci w klasach I-III zostanie utrzymany, a nowa regulacja będzie mogła być stosowana wyjątkowo tj. tylko gdy:

  • nowi uczniowie zgłoszą się dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego;
  • nowi uczniowie będą zamieszkiwali w obwodzie szkoły ( nie będzie możliwości zwiększenia liczebności klas I-III z uwagi na zgłoszenie się nowych uczniów spoza rejonu);
  • uzyskanie zgody organu prowadzącego na zwiększenie liczebności klasy.
Zwiększenie liczby dzieci w klasach I-III, zdaniem MEN, będzie przypadkiem rzadkim, ponieważ rekrutacja odbywa się przed rozpoczęciem roku szkolnego i równocześnie przed zatwierdzenie arkusza organizacyjnego. Dyrektor szkoły nie będzie mógł zaplanować przed rozpoczęciem roku szkolnego nowych klas  większych niż 25-osobowych.
Organ prowadzący, który otrzyma od dyrektora wniosek o zwiększenie liczebności klasy będzie mógł albo wyrazić na to zgodę albo zobowiązać dyrektora do podziału klasy na dwie mniejsze.

Źródło:

  • uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel