Ministerstwo walczy z nielegalnym zatrudnieniem

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 7 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Ministerstwo walczy z nielegalnym zatrudnieniem

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zaostrza wymagania formalnoprawne związane z zatrudnianiem pracowników.  W projekcie przewidziano obowiązek potwierdzania warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W założeniu zmiana na przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu pracowników, a tym samym zwiększyć ochronę praw pracowniczych.

„Syndrom pierwszej dniówki”

W świetle obecnych przepisów pracodawca jest zobligowany do przedstawienia pracownikowi umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia do końca pierwszego dnia pracy. W ocenie Ministerstwa przepisy te stwarzały pole do nadużyć. Pracodawcy, którzy zatrudniali pracowników „na czarno”, podczas kontroli z Państwowej Inspekcji wskazywali, że pracownicy ci pracują dopiero pierwszy dzień i nie otrzymali jeszcze pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia, ponieważ pracodawca ma na to czas do końca dnia.

Potwierdzenie warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy

Nowelizacja w założeniu ma wykluczyć nadużycia pracodawców. Zgodnie z projektem każdy pracownik ma otrzymać pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie ustaleń co do stron, rodzaju i warunków umowy,  w pierwszym dniu pracy, ale jeszcze przed dopuszczeniem do jej wykonywania. Innymi słowy dyrektor szkoły nie będzie mógł dopuścić pracownika do pracy bez wręczenia mu jednego ze wskazanych dokumentów.

W ten sposób według Ministerstwa Państwowa Inspekcja Pracy będzie w stanie stwierdzić, czy pracownik jest zatrudniany legalnie. Niewykonanie tego obowiązku będzie groziło grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl).
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (projekt z 26 lutego 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel