Nauczyciele pracujący za granicą powinni mieć umowy na czas nieokreślony

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Do sejmu skierowano poselski projekt ustawy zmieniającej art. 10 Karty Nauczyciela. Proponuje się w nim zmianę zasad zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych w celu kształcenia dzieci polskich czasowo przebywających za granicą.

Do sejmu skierowano poselski projekt ustawy zmieniającej art. 10 Karty Nauczyciela. Proponuje się w nim zmianę zasad zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych w celu kształcenia dzieci polskich czasowo przebywających za granicą.

3 umowa na czas określony za granicą powinna być na czas nieokreślony

Autorzy projektu proponują wprowadzenie zasady, zgodnie z którą trzecia umowa na czas określony byłaby równoznaczna w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony.  Zasada ta miałaby dotyczyć wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w szkole, zespole szkół lub szkolnym punkcie konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, prowadzonych w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Posłowie proponują wejście w życie zmiany już od 1 września 2014 roku.

Niepewna sytuacja zawodowa nauczycieli pracujących za granicą

Autorzy projektu uzasadniają tę zmianę specyficzną sytuacją nauczycieli zatrudnionych za granicą. Nauczyciele Ci przez wiele lat są zatrudniani na podstawie umów terminowych i często do ostatniej chwili nie wiedzą, czy w kolejnym roku szkolnym będą mieli pracę. „Ciągła niepewność i brak stabilizacji niekorzystnie wpływają na jakość pracy oraz mogą stanowić barierę w podejmowaniu pracy za granicą” - jak czytamy w uzasadnieniu projektu.

Od kiedy liczyć tę trzecią umowę?

Autorzy projektu nie zaproponowali żadnych przepisów przejściowych, które regulowałyby sytuację nauczycieli, którzy w dniu wejścia w życie nowych regulacji byliby już zatrudnieni na podstawie drugiej, trzeciej a może nawet czwartej z kolei umowy na czas określony. Zdecydowanie wymaga to doprecyzowania.

Źródło:

  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel