Nauczycielki na macierzyńskim nadal będą tracić staż

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

10 lipca 2014 r. sejmowe komisje zagłosowały za odrzuceniem projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, która miała na celu umożliwienie zakończenia stażu nauczycielkom, które zdecydowały się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejm w głosowaniu.

10 lipca 2014 r. sejmowe komisje zagłosowały za odrzuceniem projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, która miała na celu umożliwienie zakończenia stażu nauczycielkom, które zdecydowały się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejm w głosowaniu.

Ubiegłoroczne zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiają pełnienie opieki nad dzieckiem przez pierwszy rok jego życia nie zostały skorelowane z przepisami Karty Nauczyciela. Karta bowiem umożliwia kontynuację stażu na wyższy stopień awansu, mimo nieobecności w pracy, o ile nieobecność ta trwa krócej niż rok. W przeciwnym razie nauczyciel jest zobowiązany odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

W obecnym stanie prawnym, skorzystanie ze wszystkich płatnych urlopów związanych z macierzyństwem w pełnym wymiarze (tj. urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski), uniemożliwia kontynuowanie stażu po powrocie do pracy. Nauczycielki - matki muszą odbyć staż odnowa.

Grupa posłów PIS wniosła do sejmu projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela tak, by w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej macierzyństwem lub opieką nad dzieckiem staż ulegał przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności, choćby trwała ona dłużej niż rok.

Komisje sejmowe edukacji i samorządu terytorialnego zagłosowały przeciwko tej zmianie. Taka nowelizacja mogłaby bowiem doprowadzić do sytuacji, w której staż ulegałby także przedłużeniu o okres urlopu wychowawczego, co w sumie mogłoby oznaczać ponad 4-letnią nieobecność w czasie stażu. Ostateczną decyzję w sprawie podejmie Sejm w głosowaniu.

Źródło:

  • Projekt ustawy zmieniającej ustawę - Karta Nauczyciela wniesiony przez grupę posłów PIS w 7 maja 2013 r. (druk sejmowy 1501)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel