Nie będzie nowych możliwości przekazywania szkół - MEN wycofuje projektowane zmiany

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Po sobotniej manifestacji pracowników oświaty, ZNP i MEN doszli do porozumienia w sprawie planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty. Zwieńczeniem kompromisu było wycofanie z projektu ustawy zapisów, które umożliwiały przejmowanie samorządowych szkół przez związki międzygminne i powiatów oraz zatrudnianie nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy.

Po sobotniej manifestacji pracowników oświaty, ZNP i MEN doszli do porozumienia w sprawie planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty. Zwieńczeniem kompromisu było wycofanie z projektu ustawy zapisów, które umożliwiały przejmowanie samorządowych szkół przez związki międzygminne i powiatów oraz zatrudnianie nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy.

Kompromis w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty

26 listopada 2013 r. Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkał się z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania dyskutowano nad postulatami odnoszącymi się do niektórych ze zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (tzw. ustawa rekrutacyjna). Ustalono, że intencje strony związkowej oraz resortu co do większości omawianych zmian proponowanych w „ustawie rekrutacyjnej” są zbieżne.

Na posiedzeniu podkomisji w dniu 27 listopada, wycofano zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty umożliwiające przekazywanie szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów oraz zatrudnianie  w szkołach podstawowych nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela.

Do 2 grudnia MEN musi doprecyzować także przepis, który będzie umożliwiać zatrudnianie w przedszkolach osób niebędących nauczycielami. Chodzi o to, by te regulacje były tak sformułowane, ażeby nie było wątpliwości, że dotyczą one wyłącznie osób zatrudnianych do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Do negocjacji pozostają jeszcze proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela. Ustawa ta nie była omawiana na spotkaniu w dniu 26 listopada, nowozaprzysiężona Minister Edukacji Narodowej, chce osobiście zająć się tym projektem.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel