Nowa regulacja w sprawie wskaźników zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 23 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowa regulacja w sprawie wskaźników zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Do konsultacji skierowany został projekt nowego rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W ślad za tym projektem opublikowano też projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty wspomnianej dotacji dla uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po ogłoszeniu.

Dualizm stanu prawnego

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności określenia wysokości wskaźników w związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie - objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ośmioletnich szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Nadto wymóg określenia wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów niepełnosprawnych w ww. podręczniki lub materiały edukacyjne wynika wprost z Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Niemniej jednak w wygaszanych gimnazjach i klasach gimnazjalnych w szkołach innego typu nadal będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Dotacja celowa może być zwiększona o wskaźniki wskazane w rozporządzeniu

W projekcie przewidziano możliwość zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni będą mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności np. podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowanych w polskim języku migowym. Kwoty dotacji celowej będą zwiększane o wskaźniki określone w projektowanym rozporządzeniu.

Wysokość wskaźników dotyczących uczniów klas I-VI została utrzymana na poziomie przewidzianym w dotychczasowych przepisach Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (projekt z 20 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel