Nowe świadectwo pracy oraz zasady jego wydawania i prostowania – już od 1 stycznia 2017 r.

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 2 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe świadectwo pracy oraz zasady jego wydawania i prostowania – już od 1 stycznia 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji projekt nowego rozporządzenia regulującego treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Uzupełnienia w treści świadectwa pracy

W znacznej mierze przepisy projektu powielają regulacje znajdujące się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Niemniej jednak w projekcie pojawiło się kilka nowości. W nowym świadectwie pracy obowiązkiem pracodawcy będzie również umieszczenie informacji odnośnie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego,  ojcowskiego i wychowawczego, a także podstawy prawnej ich udzielenia. Kolejny pracodawca powinien bowiem posiadać informację, czy nadal może udzielić pracownikowi jednego z tych urlopów. Pracodawca będzie musiał zamieścić w świadectwie pracy pouczenie o terminie, w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o  uzyskanych kwalifikacjach. Projekt określa również treść pouczenia o prawie żądania sprostowania świadectwa. Istotną zmianą jest również zniesienie obowiązku opatrywania świadectwa pieczęcią pracodawcy

Nowe zasady wydawania i uzupełniania świadectw pracy

W projekcie wprowadzono również sposób i tryb wydawania świadectwa pracy do znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy określających termin wydania świadectwa. Otóż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca będzie obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek ten może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Projekt przewiduje również niewielkie zmiany w zakresie uzupełniania świadectwa pracy. Zgodnie z projektem pracodawca powinien uzupełnić świadectwo w ciągu 3 dni od jego przedłożenia przez pracownika.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania (projekt z 23 listopada 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel