Nowości w zakresie nauczania indywidualnego w gimnazjach i innych szkołach starego typu

Data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowości w zakresie nauczania indywidualnego w gimnazjach i innych szkołach starego typu

Zmiany nastąpią także w zakresie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – w szkołach starego typu, do czasu zakończenia kształcenia.

Stare rozporządzenia nadal będą obowiązywały

Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży to kolejny akt prawny, który będzie obowiązywał do końca kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych. W rozporządzeniu tym planuje się następujące zmiany:

  1. W celu wzmocnienia współpracy szkoły z rodzicami ucznia objętego indywidualnym nauczaniem, w projekcie rozporządzenia wskazano, że dyrektor zasięga opinii odpowiednio rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
  2. W przepisach dotyczących możliwości odstąpienia od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania wskazano, że odstąpienie od niektórych treści będzie wymagało opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
  3. Wniosek do dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania w sprawie odstąpienia od realizacji niektórych treści będzie składany w formie papierowej lub elektronicznej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z 11 sierpnia 2017 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel