Nowości w zakresie nauczania indywidualnego w gimnazjach i innych szkołach starego typu

Data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowości w zakresie nauczania indywidualnego w gimnazjach i innych szkołach starego typu

Zmiany nastąpią także w zakresie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – w szkołach starego typu, do czasu zakończenia kształcenia.

Stare rozporządzenia nadal będą obowiązywały

Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży to kolejny akt prawny, który będzie obowiązywał do końca kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych. W rozporządzeniu tym planuje się następujące zmiany:

  1. W celu wzmocnienia współpracy szkoły z rodzicami ucznia objętego indywidualnym nauczaniem, w projekcie rozporządzenia wskazano, że dyrektor zasięga opinii odpowiednio rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
  2. W przepisach dotyczących możliwości odstąpienia od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania wskazano, że odstąpienie od niektórych treści będzie wymagało opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
  3. Wniosek do dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania w sprawie odstąpienia od realizacji niektórych treści będzie składany w formie papierowej lub elektronicznej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z 11 sierpnia 2017 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel