Nowy obowiązek - comiesięczne rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 września 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od 1 stycznia 2014 roku dyrektor szkoły będzie rozliczał nauczycieli nie tylko z pensum i godzin karcianych, ale także z innych obowiązków, takich jak czas poświęcony rodzicom uczniów, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej czy doskonalenie zawodowe. Dla dyrektorów szkół będzie to nowy obowiązek, którego sposób realizacji muszą opracować sami.

Od 1 stycznia 2014 roku dyrektor szkoły będzie rozliczał nauczycieli nie tylko z pensum i godzin karcianych, ale także z innych obowiązków, takich jak czas poświęcony rodzicom uczniów, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej czy doskonalenie zawodowe. Dla dyrektorów szkół będzie to nowy obowiązek, którego sposób realizacji muszą opracować sami.

Zwiększenie ewidencji czasu pracy nauczycieli

Nowe przepisy Karty Nauczyciela zwiększają zakres obowiązków pracowniczych, które podlegają rejestracji i rozliczeniu w ramach czasu pracy nauczycieli. Nadal jednak pozostaną czynności nie podlegające rejestracji, takie jak czas poświęcony na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie czy inne niż spotkania z rodzicami obowiązki statutowe. Od nowego roku rejestracji będą podlegać:

 1. Godziny  pensum - w okresach tygodniowych w dziennikach lekcyjnych/zajęć;
 2. Godziny karciane - w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;
 3. Godziny poświęcone rodzicom uczniów, na udział w radach pedagogicznych i zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły - w okresach miesięcznych, w formie określonej przez dyrektora szkoły;
 4. Czas spędzony na uzgodnionym z dyrektorem szkoły doskonaleniu zawodowym - w okresach miesięcznych, w formie określonej przez dyrektora szkoły.
Nowy zakres rejestracji czynności nauczyciela nie dotyczy  czasu pracy dyrektora szkoły.
Z jednej strony nowe przepisy nakładają kolejny biurokratyczny obowiązek na dyrektora szkoły, z drugiej mają ułatwić planowanie i organizację pracy szkoły w obszarach wspierających proces dydaktyczny.
Doskonalenie zawodowe rejestrowane tylko w określonym zakresie

Nie cały czas poświęcony na doskonalenie zawodowe nauczyciel będzie musiał zewidencjonować.  Rejestracja obejmuje bowiem tylko doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły i wyłącznie w zakresie:

 1. Wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów polityki oświatowej państwa;
 2. Wymagań stawianych wobec szkół, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny;
 3. Realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
 4. Diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 5. Przygotowania do dokonywania analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz korzystania z tych analiz w celu doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli;
 6. Potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyniku sprawdzianów i egzaminów;
 7. Potrzeb wynikających z kierunków lokalnej polityki oświatowej;
Źródło:

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel