Nowy termin zakończenia zajęć i rozpoczęcia ferii – jest projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
Zmiana weszła w życie. Więcej w artykule: "Ferie szkolne rozpoczną się 20 czerwca 2019 r."
Nowy termin zakończenia zajęć i rozpoczęcia ferii – jest projekt rozporządzenia

Zgodnie z zapowiedziami, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mają zakończyć się już 19 czerwca 2019 r. Okres ferii letnich wydłuży się jednak nie o dwa dni a o jeden dzień – jak wynika z projektu rozporządzenia. Sprawdź, co to oznacza dla szkoły i nauczycieli.

Zajęcia będą kończyć się w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy

Dotychczas zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zawsze kończyły się w najbliższy piątek po 20 czerwca, a od następnego dnia rozpoczynały się wakacje. W 2019 r. dzień poprzedzający planowany termin zakończenia zajęć jest dniem wolnym od pracy (Boże Ciało), przez co uczniowie musieliby przyjść do szkoły po dniu wolnym tylko po odbiór świadectw. W związku z powyższym, do dwóch obecnie funkcjonujących rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego (z 2002 r. i z 2017 r.), ma zostać dodany wyjątek, zgodnie z którym „jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy”.

Zgodnie z projektem, zajęcia zakończą się 19 czerwca 2019 r.

Ferie letnie rozpoczną się w piątek

Jednocześnie, ma zostać dodany wyjątek dotyczący terminu rozpoczęcia ferii letnich. W roku szkolnym, w którym zajęcia zakończą się w środę, ferie letnie rozpoczną się w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Zgodnie z projektem, ferie letnie będą trwały od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.
Rozporządzenia mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Umowy zawarte do końca zajęć mogą być zmienione za porozumieniem stron

Wielu dyrektorów zadaje sobie pytanie co zrobić z nauczycielami, którzy zostali zatrudnieni  do ustalonego na podstawie przepisów dotychczasowych dnia zakończenia zajęć tj. 21 czerwca 2019 r. Czy należy zmienić ich umowy o pracę tak, by ulegały one rozwiązaniu już 19 czerwca 2019 r.? Czas trwania umów o pracę zawartych na czas określony do 21 czerwca 2019 r. można zmienić, jednakże wyłącznie za porozumieniem stron tj. za zgodą nauczyciela. Nauczyciel nie ma jednak obowiązku podpisać porozumienia i zgodzić się na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę.

Urlop wypoczynkowy rozpocznie się 21 czerwca 2019 r.

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Rozpoczęcie ferii szkolnych w dniu 21 czerwca 2019 r. oznacza, że już od tego dnia nauczyciele będą korzystali z urlopu wypoczynkowego, co zmniejszy o 1 dzień wymiar urlopu, za który należy wypłacić ekwiwalent nauczycielom zatrudnionym np. do 21 lub 30 czerwca 2019 r.

Należy zweryfikować terminy udzielonych urlopów uzupełniających. Jeżeli zostały one udzielone do 21 czerwca 2019 r. to w tym dniu nauczyciel nie będzie już korzystał z zaległego urlopu a z urlopu bieżącego. Należy pamiętać, by tego jednego dnia urlopu uzupełniającego udzielić w terminie późniejszym.

Umowa do 19 czerwca 2019 r. może pozbawić nauczyciela prawa do urlopu

Pamiętajmy, że nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne (art. 65 Karty Nauczyciela). Jeżeli umowa o pracę z nauczycielem zatrudnionym po raz pierwszy w szkole feryjnej po zakończeniu ferii zimowych ulegnie rozwiązaniu 19 czerwca 2019 r. nauczyciel nie nabędzie prawa do urlopu, a w konsekwencji nie otrzyma ekwiwalentu. Ferie letnie rozpoczną się bowiem nie w następnym dniu, a dopiero w piątek 21 czerwca 2019 r.

Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego z 11 sierpnia 2017 r.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z 18 kwietnia 2002 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel