O dopalaczach w projekcie rozporządzenia o przeciwdziałaniu narkomanii

Data publikacji: 10 października 2017 r.
Poleć znajomemu
O dopalaczach w projekcie rozporządzenia o przeciwdziałaniu narkomanii

Przepisy projektowanego rozporządzenia uzupełniono o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy. W związku z tym trzeba będzie też uzupełnić program wychowawczo-profilaktyczny o odpowiednie zapisy.

Celem rozporządzenia jest dostosowanie przepisów dotychczasowego rozporządzenia do:

  • ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
  • ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
3 nowości uregulowane w projekcie

Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

1) podstawę do działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii stanowi odpowiednia część Narodowego Programu Zdrowia obejmująca Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (dostosowanie § 5 ust. 3 pkt 1 i § 7 ust. 6 w związku z wejściem w życie ustawy o zdrowiu publicznym, na mocy której dokonano zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii),

2) zwrócenie uwagi na rozwój psychospołeczny ucznia lub wychowanka i kształtowanie postaw poprzez jego udział w działaniach z zakresu wolontariatu, w życiu społecznym oraz angażowanie się w działalność organizacji społecznych,

3) konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem środków zastępczych (tzw. dopalaczy), które mają zapewnić, że diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, uwzględni także zagrożenia związane z używaniem dopalaczy, a skuteczne działania profilaktyczne w szkole i placówce będą podejmowane we współpracy z państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi lub Policją.

Rozbudowano dotychczasową regulację dotyczącą diagnozy, która stanowi podstawę do podejmowania działań dotyczących uczniów lub wychowanków, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki w zakresie uregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, wskazując, że diagnoza w każdym roku szkolnym powinna być przygotowana w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego – tak aby termin ten był spójny z 30-dniowym terminem jaki przewiduje art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (projekt z 5 października 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel