Oceny z religii i etyki – wliczane do średniej

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 1 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Oceny z religii i etyki – wliczane do średniej

W przypadku gdy uczeń będzie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych będzie się wliczało ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Poznaj szczegóły nowych wytycznych, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Wyliczanie średniej ocen z religii i etyki…

Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii, jak i z etyki.

… dostosowano do nowych przepisów

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych do zmian wprowadzonych przez rozporządzenie MEN z 1 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w zakresie dotyczącym wpisywania na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii/etyki.

W nowym rozporządzeniu doprecyzowano sposób wpisywania na świadectwa ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki w ten sposób, że wpisuje się:

  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,
  • ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,
  • dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na religię i na etykę.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (projekt z 22 czerwca 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel