Oceny z religii i etyki – wliczane do średniej

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 1 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Oceny z religii i etyki – wliczane do średniej

W przypadku gdy uczeń będzie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych będzie się wliczało ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Poznaj szczegóły nowych wytycznych, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Wyliczanie średniej ocen z religii i etyki…

Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii, jak i z etyki.

… dostosowano do nowych przepisów

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych do zmian wprowadzonych przez rozporządzenie MEN z 1 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w zakresie dotyczącym wpisywania na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii/etyki.

W nowym rozporządzeniu doprecyzowano sposób wpisywania na świadectwa ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki w ten sposób, że wpisuje się:

  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,
  • ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,
  • dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na religię i na etykę.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (projekt z 22 czerwca 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel