Olimpiady także dla uczniów gimnazjum

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

W ogólnopolskich olimpiadach dla szkół ponadpodstawowych będą mogli brać udział także uczniowie gimnazjów. Obowiązujące przepisy nie zostały dotychczas dostosowane do aktualnych typów szkół ponadgimnazjalnych co uniemożliwia organizowanie turniejów i olimpiad dla gimnazjalistów. Do pilotażowych olimpiad gimnazjalnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło ponad 26.000 uczniów.

Do 30 czerwca 2015 r. regulaminy turniejów muszą być dostosowane do nowych przepisów

Konkursy, turnieje i olimpiady służą odkrywaniu u rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach na kolejnym etapie edukacji lub do wykonywania zawodu - jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. Obowiązujące rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad nie przewiduje możliwości organizowania olimpiad dla wszystkich uczniów gimnazjów. W olimpiadach organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć:

  1. laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe - za zgodą komitetów okręgowych;
  2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. konkursów, turniejów i olimpiad przewiduje:
  1. dostosowanie jego przepisów do zmian ustawowych w zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych;
  2. wprowadzenie przepisów umożliwiających organizowanie olimpiad dla uczniów gimnazjów;
  3. uszczegółowienie przepisów dotyczących treści regulaminów olimpiad w zakresie określenia warunków udziału w olimpiadzie uczniów z niepełnosprawnością oraz trybu przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni dla tych uczniów, wymaganej wiedzy i umiejętności, wykazu literatury obowiązującej na poszczególnych stopniach zawodów oraz trybu odwoławczego dla uczestników zawodów.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednakże w roku szkolnym 2014/2015 olimpiady i turnieje będą przeprowadzone według dotychczasowych regulaminów.
Regulaminy olimpiad i turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2015/2016 muszą być dostosowane do nowych przepisów rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2015 r.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (projekt z dnia 18 lipca 2014 r., skierowany do uzgodnień).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel