Olimpiady także dla uczniów gimnazjum

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

W ogólnopolskich olimpiadach dla szkół ponadpodstawowych będą mogli brać udział także uczniowie gimnazjów. Obowiązujące przepisy nie zostały dotychczas dostosowane do aktualnych typów szkół ponadgimnazjalnych co uniemożliwia organizowanie turniejów i olimpiad dla gimnazjalistów. Do pilotażowych olimpiad gimnazjalnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło ponad 26.000 uczniów.

W ogólnopolskich olimpiadach dla szkół ponadpodstawowych będą mogli brać udział także uczniowie gimnazjów. Obowiązujące przepisy nie zostały dotychczas dostosowane do aktualnych typów szkół ponadgimnazjalnych co uniemożliwia organizowanie turniejów i olimpiad dla gimnazjalistów. Do pilotażowych olimpiad gimnazjalnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło ponad 26.000 uczniów.

Do 30 czerwca 2015 r. regulaminy turniejów muszą być dostosowane do nowych przepisów

Konkursy, turnieje i olimpiady służą odkrywaniu u rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach na kolejnym etapie edukacji lub do wykonywania zawodu - jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. Obowiązujące rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad nie przewiduje możliwości organizowania olimpiad dla wszystkich uczniów gimnazjów. W olimpiadach organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć:

  1. laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe - za zgodą komitetów okręgowych;
  2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. konkursów, turniejów i olimpiad przewiduje:
  1. dostosowanie jego przepisów do zmian ustawowych w zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych;
  2. wprowadzenie przepisów umożliwiających organizowanie olimpiad dla uczniów gimnazjów;
  3. uszczegółowienie przepisów dotyczących treści regulaminów olimpiad w zakresie określenia warunków udziału w olimpiadzie uczniów z niepełnosprawnością oraz trybu przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni dla tych uczniów, wymaganej wiedzy i umiejętności, wykazu literatury obowiązującej na poszczególnych stopniach zawodów oraz trybu odwoławczego dla uczestników zawodów.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednakże w roku szkolnym 2014/2015 olimpiady i turnieje będą przeprowadzone według dotychczasowych regulaminów.
Regulaminy olimpiad i turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2015/2016 muszą być dostosowane do nowych przepisów rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2015 r.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (projekt z dnia 18 lipca 2014 r., skierowany do uzgodnień).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel