Pensum specjalistów nie zostanie ujednolicone

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

W sejmie trwają prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela, która miałaby określać ustawowo pensum specjalistów na poziomie 20 godzin tygodniowo. 10 lipca 2014 r. komisje sejmowe zagłosowały przeciw takiej zmianie przepisów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejm.

W sejmie trwają prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela, która miałaby określać ustawowo pensum specjalistów na poziomie 20 godzin tygodniowo. 10 lipca 2014 r. komisje sejmowe zagłosowały przeciw takiej zmianie przepisów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejm.

Tylko 0,24% specjalistów realizuje pensum powyżej 30 godzin

W maju 2013 r. do sejmu wpłynął projekt zmiany Karty Nauczyciela, w której posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum  nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo. Zdaniem pomysłodawców zmian, ustalanie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów i psychologów szkolnych nie powinno należeć do kompetencji organu prowadzącego. Rozróżnienie sytuacji nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych, którzy mają zagwarantowane w Karcie Nauczyciela 20 - godzinne pensum, i nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych jest nieuzasadnione.

Z danych MEN wynika, że:

  • prawie 60% specjalistów pracuje w wymiarze 20-godzinnego pensum;
  • ponad 30 % specjalistów ma pensum określone w przedziale od 21 do 25 godzin tygodniowo;
  • 10% w wymiarze od 26 do 30 godzin.
  • 0,24% specjalistów realizuje pensum powyżej 30 godzin w tygodniu.
Komisje sejmowe edukacji i samorządu terytorialnego zagłosowały przeciwko nowelizacji Karty Nauczyciela w tym zakresie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejm na głosowaniu.

Źródło:

  • Projektu ustawy z 14 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 1500 i 1500a).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel