Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie określonych szczegółowych wskaźników oceny pracy nauczycieli. Ocena będzie wystawiana na podstawie stopnia realizacji poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu w skali od 0 do 3.

Procedura oceny pracy w całości w przepisach ogólnych

W związku z uchyleniem z dniem 1 styczna 2019 r. przepisu zobowiązującego do tworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów oceny pracy nauczycieli, nowelizacji ulegnie także rozporządzenie w tej sprawie. Tym samym, cała procedura oceny pracy nauczycieli będzie uregulowana w Karcie Nauczyciela oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1133)

O uchyleniu regulaminów pisaliśmy m.in. tu: „REGULAMINY OCENY PRACY ZNIKAJĄ ZE SZKÓŁ

Dyrektor swobodnie oceni stopień realizacji kryteriów

Od 1 stycznia 2019 r. stopień spełniania poszczególnych kryteriów dyrektor oceni w skali od 0 do 3. Nie będzie przy tym już szczegółowych wskaźników oceny pracy do poszczególnych kryteriów, co zwiększy swobodę oceny pracy nauczycieli. Ocena pracy będzie wynikiem procentowym ustalonym na podstawie sumy otrzymanych punktów podzielonej przez maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Niezmienne w przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

  1. 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
  2.  80% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
  3.  55% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
  4.  poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
Więcej szczegółów w najnowszym top temacie: „Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 23 listopada 2018 r., wersja skierowana do opiniowania).
  • ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (wersja skierowana do podpisu Prezydenta) – art. 140.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel