Po tysiąc złotych dla poszkodowanych w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 17 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 14 sierpnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. 

Dnia 14 sierpnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. 

Pomoc dla rodzin, które otrzymały zasiłek celowy

Pomoc w ramach programu, w wysokości 1000 zł, będzie udzielana uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013:

  1. będą realizowali obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub
  2. uczęszczali do szkół dla młodzieży wszystkich typów.
Zasiłek losowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym.
Będzie on wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały zasiłek celowy do 6 000 zł przyznawany na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi.

Szacuje się, że liczba beneficjentów pomocy wyniesie do 2 500 uczniów.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Więcej informacji na temat rządowego programu i projektu rozporządzenia.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel