Pomoc nauczyciela czy nauczyciel do pomocy?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Złożony 28 stycznia 2014 r. w sejmie projekt ustawy nowelizującej ustawę o systemie oświaty przewiduje zatrudnienie w charakterze wsparcia nauczyciela osoby, która posiada kwalifikacje nauczycielskie, lecz nie jest objęta przepisami Karty Nauczyciela. Czym i czemu mają się różnić zasady jej zatrudniania?

Złożony 28 stycznia 2014 r. w sejmie projekt ustawy nowelizującej ustawę o systemie oświaty przewiduje zatrudnienie w charakterze wsparcia nauczyciela osoby, która posiada kwalifikacje nauczycielskie, lecz nie jest objęta przepisami Karty Nauczyciela. Czym i czemu mają się różnić zasady jej zatrudniania?

Nauczyciele zyskają pomoc

Obowiązujące przepisy w ograniczony sposób regulują kwestię zatrudniania w szkołach osób w celu wsparcia nauczycieli zajęć edukacyjnych w prowadzeniu przez nich lekcji. Posłowie PO zaproponowali rozwiązanie, które umożliwi zatrudnienie pomocy nauczyciela. Osoby te nie będą podlegać jednak Karcie Nauczyciela, lecz mają być zatrudniane na podstawie Kodeksu pracy.

Obowiązki i czas pracy ustali dyrektor szkoły

Osoba zatrudniona w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe, będzie musiała posiadać co najmniej poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo, niezbędne będzie spełnienie warunku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, a także przeciwko takiej osobie nie może toczyć się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, czyli będą one musiały spełnić wymogi z art. 10 ust. 5 pkt 3 i pkt 4 Karty Nauczyciela.

Pomoc nauczyciela ma być zatrudniana na podstawie Kodeksu pracy, z tym, że wynagrodzenie nie może być ustalone na poziomie wyższym niż dla nauczyciela dyplomowanego.

Nieobjęcie osób zatrudnianych jako pomoc nauczyciela przepisami Karty umożliwi odmienne - od specyficznego dla nauczycieli - ustalenie czasu pracy. Zadania oraz ich rozkład w 40-godzinnym tygodniowym czasie pracy osoby zatrudnionej w celu wsparcia nauczyciela będzie ustalał dyrektor szkoły, mając na względzie potrzeby wynikające z zadań realizowanych w szkole przez nauczycieli. Oznacza to, że osoba taka nie będzie miała wyznaczonego pensum ani obowiązku realizowania godzin karcianych.

Związki zawodowe krytykują taki podział nauczycieli

Zdaniem związków zawodowych to zaproponwane rozwiązanie będzie dzieliło nauczycieli na dwie grupy, a w konsekwencji może doprowadzić do próby omijania przez samorządy przepisów Karty Nauczyciela przy zatrudnianiu nauczycieli. Z drugiej strony, zaproponowane w projekcie nowe stanowisko będzie umożliwiało zdobycie doświadczenia zawodowego osobom po studiach, jak również pozwoli na obniżenie bezrobocia wśród nauczycieli, którzy stracili pracę w związku z niżem demograficznym.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 28 stycznia 2014 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel