Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Postępowanie w sprawie unieważnienia egzaminu musi być szybkie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 21 października 2014 r.
Poleć znajomemu

W czasie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty wątpliwości wzbudzały krótkie terminy przewidziane dla pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich na ustosunkowanie się do zarzutów stawianych pracy w przypadku wszczęcia procedury unieważnienia egzaminu zewnętrznego. Resort edukacji uzasadnia swoją decyzję i nie zmienia planowanych regulacji.

Uczeń musi mieć ostateczną decyzję ws. egzaminu przed terminami rekrutacji na studia

Projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzają szczegółową procedurę unieważniania egzaminów zewnętrznych, gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń w czasie sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego ściągał. Przepisy te dają uczniowi lub jego rodzicom tylko 2 dni robocze na złożenie wniosku o wgląd do dokumentacji i tylko 3 dni robocze na wniesienie zastrzeżeń do decyzji o unieważnieniu.

Odnosząc się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, Ministerstwo Edukacji wyjaśnia, że nie ma możliwości wydłużenia tych terminów z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia tych spraw w terminie umożliwiającym absolwentom ewentualny udział w rekrutacji do szkół wyższych, która prowadzona jest na początku lipca każdego roku. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie również potwierdza, że terminy te są wystarczające.
O innych zmianach w prawie oświatowych, które ma wprowadzić najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel