Postępowanie w sprawie unieważnienia egzaminu musi być szybkie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 października 2014 r.
Poleć znajomemu

W czasie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty wątpliwości wzbudzały krótkie terminy przewidziane dla pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich na ustosunkowanie się do zarzutów stawianych pracy w przypadku wszczęcia procedury unieważnienia egzaminu zewnętrznego. Resort edukacji uzasadnia swoją decyzję i nie zmienia planowanych regulacji.

W czasie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty wątpliwości wzbudzały krótkie terminy przewidziane dla pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich na ustosunkowanie się do zarzutów stawianych pracy w przypadku wszczęcia procedury unieważnienia egzaminu zewnętrznego. Resort edukacji uzasadnia swoją decyzję i nie zmienia planowanych regulacji.

Uczeń musi mieć ostateczną decyzję ws. egzaminu przed terminami rekrutacji na studia

Projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzają szczegółową procedurę unieważniania egzaminów zewnętrznych, gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń w czasie sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego ściągał. Przepisy te dają uczniowi lub jego rodzicom tylko 2 dni robocze na złożenie wniosku o wgląd do dokumentacji i tylko 3 dni robocze na wniesienie zastrzeżeń do decyzji o unieważnieniu.

Odnosząc się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, Ministerstwo Edukacji wyjaśnia, że nie ma możliwości wydłużenia tych terminów z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia tych spraw w terminie umożliwiającym absolwentom ewentualny udział w rekrutacji do szkół wyższych, która prowadzona jest na początku lipca każdego roku. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie również potwierdza, że terminy te są wystarczające.
O innych zmianach w prawie oświatowych, które ma wprowadzić najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel