Poznaj zmiany w kompetencjach poradni psychologiczno-pedagogicznej w nowym projekcie

Data publikacji: 21 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Poznaj zmiany w kompetencjach poradni psychologiczno-pedagogicznej w nowym projekcie

Kolejny projekt MEN przewiduje nowelizację rozporządzenia regulującego działanie poradni psychologiczno – pedagogicznych. Konieczna była bowiem aktualizacja kompetencji poradni.

Celem projektu nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia jest uzupełnienie regulacji w związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie rozporządzenia w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Prawo oświatowe. Dlatego od 1 września 2017 r. kompetencje poradni zostaną zaktualizowane o:

  • wydawanie opinii, o których mowa w ustawie - Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
  • prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, z uwzględnieniem rezygnacji ze wskazania analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego w ostatniej klasie szkoły podstawowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach ustawy o systemie oświaty w tym zakresie,
  • prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami, wydanymi na podstawie w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (projekt z 17 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel