Przedstawiono projekt nowelizacji przepisów dotyczących konkursów, turniejów i olimpiad

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 29 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Przedstawiono projekt nowelizacji przepisów dotyczących konkursów, turniejów i olimpiad

MEN opublikował projekt rozporządzenia regulującego organizację i sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Zmiany mają nie tylko charakter dostosowawczy. Warto zwrócić uwagę na nowe kompetencje kuratora oświaty i MEN, a także regulacje dotyczące olimpiad dla uczniów szkoły podstawowej.

Możliwość zmiany szkolnego regulaminu konkursu w ciągu roku szkolnego

Istotną nowością jest możliwość zmiany w ciągu roku szkolnego regulaminu konkursu organizowanego przez kuratora oświaty w przypadku uzasadnionej konieczności:

  • zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu,
  • zmiany kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu,
  • zmiany warunków uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Dzięki nowej regulacji kurator oświaty będzie mógł dokonać zmian w regulaminie w trakcie roku szkolnego, pozwalających na elastyczne zarządzanie procesem organizacji konkursów, w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezaplanowanych pomyłek lub konfliktu terminów z innymi zawodami wiedzy, mając na względzie przede wszystkim dobro uczestników konkursów.

Olimpiady w szkołach podstawowych

Projektodawca przewidział również organizację olimpiad dla uczniów szkół podstawowych które zastąpią obecnie organizowane olimpiady dla uczniów gimnazjów. Przepisy dotyczące organizowania i przeprowadzania olimpiad obejmą również w okresie przejściowym uczniów dotychczasowych gimnazjów (w tym klas gimnazjalnych w innych szkołach). Ponadto uczniowie szkół ponadgimnazjalnych również będą mogli uczestniczyć w olimpiadach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i odwrotnie, z tym zastrzeżeniem, że prawo do udziału w olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zachowają również uczniowie szkół podstawowych.

MEN rozstrzygnie kolizję terminów

Poza tym w projekcie wyposażono Ministra Edukacji Narodowej w kompetencję podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji danej olimpiady lub turnieju w przypadku wystąpienia konfliktu dotyczącego wyboru terminu dotyczącego przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu eliminacji olimpiady lub turnieju lub braku porozumienia w tym zakresie pomiędzy organizatorami olimpiad i turniejów.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (projekt z 26 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel