Przepisy o asystentach nauczycieli wróciły pod obrady sejmu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

W czwartek, 10 kwietnia 2014 r., senat przyjął poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ogranicza możliwość zatrudniania asystentów nauczycieli tylko do klas I-III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych. Ustawa w zmienionym brzmieniu  musi teraz zostać przyjęta przez sejm.

W czwartek, 10 kwietnia 2014 r., senat przyjął poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ogranicza możliwość zatrudniania asystentów nauczycieli tylko do klas I-III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych. Ustawa w zmienionym brzmieniu  musi teraz zostać przyjęta przez sejm.

4 ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty

W Rządzie trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, które:

  • wprowadzają możliwość zatrudniania w szkołach asystentów nauczycieli;
  • precyzują przepisy dotyczące organizacji pracy świetlic szkolnych;
  • dają możliwość odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków nawet po rozpoczęciu roku szkolnego;
  • likwidują termin na złożenie wniosku o edukację domową.

W pierwotnym brzmieniu ustawy, asystenci nauczycieli mogliby być zatrudniani we wszystkich klasach szkoły podstawowej oraz świetlicach szkolnych. Senatorowie ograniczyli możliwości zatrudniania asystentów wyłącznie do klas I-III w szkołach podstawowych, w tym specjalnej i integracyjnej oraz świetlic. Rolą asystenta ma być wpieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe. Zadanie swoje asystent ma wykonywać wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

W związku z poprawkami przegłosowanymi przez senat, nowe brzmienie ustawy musi wrócić pod obrady sejmu.

Źródło:

  • strona internetowa Senatu (www.senat.gov.pl)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel