Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Data publikacji: 16 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Wprowadzony nowy ustrój szkolny wymaga zmian w rozporządzeniu MEN z 21 kwietnia 2009 r.w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Nowe przepisy z uwzględnieniem egzaminu ósmoklasisty

Zmiany polegają głównie na:

  • wprowadzeniu przepisów dotyczących egzaminu ósmoklasisty oraz
  • dostosowaniu przepisów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Ramowe programy szkolenia kandydatów

W projekcie ustalone zostały ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, które stanowią załączniki nr 11-14 do rozporządzenia. Do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów, dodano egzamin ósmoklasisty oraz egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Przepisy przejściowe dla egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

W zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  • zaktualizowane zostały odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach (zmiana w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a i b),
  • wprowadzone zostały przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowelizacja przewiduje, że z dniem wejścia w życie rozporządzenia egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zawodach ujętych w dotychczasowej klasyfikacji zawodów stają się również egzaminatorami w zakresie tego egzaminu przeprowadzanego w zawodach ujętych w nowej klasyfikacji obowiązującej od 1 września 2017 r. Jednocześnie, w przypadku zawodów, które zostały zastąpione z 1 września 2017 r. nowymi, wpisy do ewidencji egzaminatorów obejmują także zakres egzaminów przeprowadzanych w nowych zawodach odpowiadających dotychczasowym zawodom.
Uchylono przepis dotyczący dołączanej do wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów zgodny na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (projekt z 9 listopada 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel