Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Data publikacji: 16 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Wprowadzony nowy ustrój szkolny wymaga zmian w rozporządzeniu MEN z 21 kwietnia 2009 r.w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Nowe przepisy z uwzględnieniem egzaminu ósmoklasisty

Zmiany polegają głównie na:

  • wprowadzeniu przepisów dotyczących egzaminu ósmoklasisty oraz
  • dostosowaniu przepisów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Ramowe programy szkolenia kandydatów

W projekcie ustalone zostały ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, które stanowią załączniki nr 11-14 do rozporządzenia. Do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów, dodano egzamin ósmoklasisty oraz egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Przepisy przejściowe dla egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

W zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  • zaktualizowane zostały odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach (zmiana w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a i b),
  • wprowadzone zostały przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowelizacja przewiduje, że z dniem wejścia w życie rozporządzenia egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zawodach ujętych w dotychczasowej klasyfikacji zawodów stają się również egzaminatorami w zakresie tego egzaminu przeprowadzanego w zawodach ujętych w nowej klasyfikacji obowiązującej od 1 września 2017 r. Jednocześnie, w przypadku zawodów, które zostały zastąpione z 1 września 2017 r. nowymi, wpisy do ewidencji egzaminatorów obejmują także zakres egzaminów przeprowadzanych w nowych zawodach odpowiadających dotychczasowym zawodom.
Uchylono przepis dotyczący dołączanej do wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów zgodny na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (projekt z 9 listopada 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel